Źródła informacji dla kynologów


Abstrakt

Choć wydawać by się mogło, że o psach wiemy wszystko – wszak pies został udomowiony kilkadziesiąt tysięcy lat temu i od tego czasu nieodłącznie towarzyszy człowiekowi zarówno w pracy, jak i w domu – to jednak kynologia na przestrzeni lat bardzo się rozwinęła. Celem artykułu jest odpowiedź na pytania, jaki zakres tematyczny interesuje kynologów, skąd czerpią oni informacje na interesujące ich tematy i jakie braki istnieją w wybranych źródłach. Obok rozważań teoretycznych przedstawiono wyniki ankiety dotyczącej źródeł informacji kynologicznej. Bez większego zaskoczenia najbardziej popularnym medium okazał się internet. Ankietowani podali również listę zastrzeżeń do publikowanych tam treści, wykazując chęć
ciągłego pogłębiania wiedzy na temat psów.


Słowa kluczowe

Fédération Cynologique Internationale; Kynologia; Pies; Związek Kynologiczny w Polsce; Źródło informacji

Arisland. Pobrane z: http://www.arisland.pl/ (27.02.2020).

Botigué, L., Song, S., Scheu, A., Gopalan, S., Pendleton, A. (2017). Ancient European dog genomes reveal continuity since the Early Neolithic. Nature Communications, (8). Pobrane z: https://www.nature.com/articles/ncomms16082 (25.04.2020).

Canine Chronicle. Pobrane z: https://caninechronicle.com/ (27.02.2020).

Dog & Sport. Pobrane z: https://www.dogandsport.pl/ (10.02.2020).

Dog News. Pobrane z: http://www.dognews.com/ (27.02.2020).

Dog Writers Association of America. Pobrane z: https://dogwriters.org/ (27.02.2020).

Dogs In Review. Pobrane z: https://www.facebook.com/DogsInReview/ (27.02.2020).

Fédération Cynologique Internationale. Pobrane z: http://fci.be/en/ (15.02.2020).

Fiszdon, K., Redlicki, M. (2014). Podręcznik kynologa. Lublin: Związek Kynologiczny w Polsce.

Groom TV. Pobrane z: https://www.youtube.com/channel/UCS72bG5WJsIRHsUQC29mCsQ (25.04.2020).

Klub Doga Niemieckiego. Pobrane z: http://klubdoga.weebly.com/ (5.05.2020).

Klub Welsh Corgi i Lancashire Heelera. Pobrane z: http://www.corgiklub.pl/ (5.05.2020).

Kynologia. W: Encyklopedia PWN. Pobrane z: https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/kynologia;3929765.html (25.04.2020).

Łowiec Polski. Pobrane z: https://lowiecpolski.pl/ (15.02.2020).

Na każdy temat – kynologia i wystawy w ZKwP. Pobrane z: https://www.facebook.com/groups/314363118756318/members (5.05.2020).

Metheora. Pobrane z: https://manchesterterrier.pl/ (27.02.2020).

Mój Pies i Kot. Pobrane z: https://www.psy.pl/ (15.02.2020).

Na Góralsko Nute. Pobrane z: http://www.podhalan.pl/ (27.02.2020).

Natalia Dobrowolska STATUS PRAWNY PSA W POLSCE. Pobrane z: https://www.youtube.com/channel/UCyVLprDaaQYWI1HBpAtaU3A (25.04.2020).

OurDogs. Pobrane z: https://www.ourdogs.co.uk/ (27.02.2020).

Pies. Pobrane z: https://zkwp.pl/index.php/ct-menu-item-16 (15.02.2020).

Pies Rasowy. Pobrane z: http://piesrasowy.pl/ (10.02.2020).

Piesologia. Pobrane z: https://www.youtube.com/channel/UC1QRiISnjvqpypkZYaZXkSg (25.04.2020).

Polski Związek Łowiecki. Pobrane z: https://www.pzlow.pl/ (11.02.2020).

Psy.pl. Pobrane z: https://www.psy.pl/ (15.02.2020).

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Pobrane z: https://www.sggw.pl/ (27.02.2020).

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Pobrane z:https://www.zut.edu.pl/ (27.02.2020).

ZKwP : FCI – wystawy, hodowla, informacje. Pobrane z: https://www.facebook.com/groups/WystawyZKwP (5.05.2020).

Związek Kynologiczny w Polsce. Pobrane z: https://zkwp.pl/ (15.02.2020).

Pobierz

Opublikowane : 2020-06-29


ForliczO. (2020). Źródła informacji dla kynologów. Nowa Biblioteka. Usługi, Technologie Informacyjne I Media, 36(1), 49-60. https://doi.org/10.31261/NB.2020.36.04

Olga Forlicz 
Uniwersytet Śląski  Polska
https://orcid.org/0000-0003-0515-2444
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Czasopismo ukazuje się na zasadach Creative Commons (Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe).

Oświadczenia autorskie: http://www.nowabiblioteka.us.edu.pl/oswiadczenie.html