Edycje sag skandynawskich w Polsce – analiza repertuaru wydawniczego


Abstrakt

W artykule dokonano omówienia literatury staroskandynawskiej, w szczególności sag skandynawskich (polskich przekładów wydanych w formie tradycyjnej i opracowań zabytków literatury staroskandynawskiej, z pominięciem elektronicznych tłumaczeń i fragmentów utworów), oraz zanalizowano tę twórczość pod kątem publikujących ją polskich wydawnictw. Głównym celem pracy było ukazanie dziejów literatury staroskandynawskiej w Polsce. Za pomocą metody bibliograficznej, metody analizy i krytyki piśmiennictwa oraz metody statystycznej zbadano i scharakteryzowano repertuar polskich oficyn wydających literaturę staroskandynawską od wieku XIX, z uwzględnieniem serii wydawniczych, w skład których wchodziły sagi, m.in. „Serii Dzieł Pisarzy Skandynawskich” Wydawnictwa Poznańskiego czy „Materiałów o Islandii” Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Islandzkiej. Jak ustalono, od pierwszych prób edytorskich z początku XIX w. do kolejnych inicjatyw wydawniczych upłynęło ponad 100 lat. Przegląd wydawnictw specjalizujących się w literaturze staroskandynawskiej wyraźnie wskazuje, że na czoło pod względem liczby publikacji wysuwają się Wydawnictwo Armoryka oraz Henryk Pietruszczak


Słowa kluczowe

Działalność wydawnicza; Literatura staroskandynawska; Polska; Przekładoznawstwo; Saga; Saga skandynawska

Biblioteka Narodowa. Pobrane z: https://wydawnictwo.ossolineum.pl/products/category/biblioteka-narodowa2 (22.04.2019).

Bieńkowska, B., Maruszak, E. (2005). Książka na przestrzeni dziejów. Warszawa: Centrum Edukacji Bibliotekarskiej, Informacyjnej i Dokumentacyjnej im. Heleny Radlińskiej.

Cele i misja: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Pobrane z: https://wydawnictwo.us.edu.pl/node/19073 (27.04.2019).

Dom Książki Polskiej: hurtownia dla księgarzy i wydawców : spółka akcyjna (1922). Warszawa: Tłocznia Wł. Łazarskiego.

Elektroniczna Baza Bibliografii Estreichera (EBBE). Pobrane z: https://www.estreicher.uj.edu.pl/home/ (14.01.2019).

Henryk Pietruszczak. Pobrane z: https://sites.google.com/site/henrykpietruszczak/ (22.04.2019).

Księgarnia Akademicka. Pobrane z: http://akademicka.pl/index.php?tekst=pl_o_nas&a=1 (24.04.2019).

Morawiec, J., Neubauer, Ł. (red.) (2015). Sagi islandzkie: zarys dziejów literatury staronordyckiej. Warszawa: PWN.

O nas: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza. Pobrane z: https://lsw.pl/content/4-o-nas (23.04.2019).

Pelczar, M. (1972). ZAWADZKI 1. Józef. W: I. Treichel (red.), Słownik pracowników książki polskiej (s. 1010–1012). Warszawa; Łódź: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Powrót Serii Dzieł Pisarzy Skandynawskich. Pobrane z: http://www.wydawnictwopoznanskie.com/PL-H40/wydarzenia/207/powrot-serii-dziel-pisarzy-skandynawskich.html (26.04.2019).

Przewodnik Bibliograficzny. Pobrane z: https://www.bn.org.pl/bibliografie/bibliografia-narodowa/przewodnik-bibliograficzny/numery-do-pobrania/ (dostęp: 14.01.2019).

Rey-Radlińska, M. (2009). Sagi islandzkie i ich przekłady na język polski. W:A. Achtelik, D. Halmera (red.), Na polsko-skandynawskich ścieżkach kultury: praca zbiorowa (s. 35–52). Rybnik: Stowarzyszenie Humanistyczne Europa, Śląsk, Świat Najmniejszy; Zabrze: Muzeum Górnictwa Węglowego.

Sagi islandzkie. (1960). Artur Górski (przekład). Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza.

Sturluson, S. (1807). Edda czyli Księga religii dawnych Skandynawii mieszkańców. J. Lelewel (przekład). Wilno: Józef Zawadzki. Pobrano z: https://polona.pl/item/edda-czyli-ksiega-religii-dawnych-skandynawii-mieszkancow,MTQ0NTk3/2/#info:metadata (20.03.2019).

Sturluson, S. (1828). Edda to jest Księga religii dawnych Skandynawii mieszkańców (wyd. 2). J. Lelewel (przekład). Wilno: Józef Zawadzki. Pobrane z: Polona. https://polona.pl/item/edda-to-jest-ksiega-religii-dawnych-skandynawii-mieszkancow,NjEwMzAz/4/#info:metadata (20.03.2019).

Sobkowiak, W. (1972). LELEWEL Joachim. W: I. Treichel (red.), Słownik pracowników książki polskiej (s. 504–505). Warszawa ; Łódź: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Stieblin-Kamienski, M. (1982). Ze świata sag. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Suchodolska, E., Żydanowicz, Z. (1971). Bibliografia polskich przekładów z literatury pięknej krajów skandynawskich. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.

Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Islandzkiej. Pobrane z: https://kontynent-warszawa.pl/miejsca/15822-towarzystwo-przyjazni-polsko-islandzkiej (24.04.2019).

Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Islandzkiej. W: Krajowy Rejestr Sądowy. Pobrane z: https://rejestr.io/krs/135575/towarzystwo-przyjazni-polsko-islandzkiej (24.04.2019).

Uchwała Rady Ministrów z dnia 21 listopada 1949 r. w sprawie połączenia Spółdzielni Wydawniczych „Wydawnictwo Ludowe” i „Chłopski Świat”. Monitor Polski 1949, nr A –90, poz. 1089.

Wydawnictwo Armoryka. Pobrane z: http://armoryka.pl/ (20.04.2019).

Wydawnictwo CHRONICON. Pobrane z: http://chronicon.pl/regulamin.php (27.04.2019).

Wydawnictwo i Księgarnia Internetowa Armoryka. (Nazwa ciała zbiorowego). Pobrane z: https://katalog.chat.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-authoritiesdetail.pl?authid=1699487 (20.04.2019).

Wydawnictwo Ossolineum. Pobrane z: https://wydawnictwo.ossolineum.pl/home/ (dostęp: 23.04.2019).

Wydawnictwo Poznańskie. Pobrane z: http://www.wydawnictwopoznanskie.com/PL-H6/o-wydawnictwie.html (25.04.2019).

Pobierz

Opublikowane : 2020-06-29


CzarnotaZ. (2020). Edycje sag skandynawskich w Polsce – analiza repertuaru wydawniczego. Nowa Biblioteka. Usługi, Technologie Informacyjne I Media, 36(1), 61-80. https://doi.org/10.31261/NB.2020.36.05

Zuzanna Czarnota 
Uniwersytet Śląski  Polska
https://orcid.org/0000-0001-7395-0531
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Czasopismo ukazuje się na zasadach Creative Commons (Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe).

Oświadczenia autorskie: http://www.nowabiblioteka.us.edu.pl/oswiadczenie.html