Łapacz snów: studia o twórczości Neila Gaimana

/ pod red. Weroniki Kosteckiej, Anny Mik i Macieja Skowery ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2018. – 307, [1] s. ; 22 cm. – (Literatura dla Dzieci i Młodzieży : Studia ; 13). – ISBN 978-83-65741-20-2


Abstrakt

Łapacz snów: studia o twórczości Neila Gaimana [Catcher of dreams: On the writings of Neil Gaiman] / edited by Weronika Kotecka, Anna Mik and Maciej Skowera; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2018. – 307 pp., [1] p. ; 22 cm. – (Literatura dla Dzieci i Młodzieży : Studia ; 13) [Children and Youth Literature: Studies; 13] – ISBN 978-83-65741-20-2


Pobierz

Opublikowane : 2020-06-29


ChłostaM. (2020). Łapacz snów: studia o twórczości Neila Gaimana. Nowa Biblioteka. Usługi, Technologie Informacyjne I Media, 36(1), 109-113. https://doi.org/10.31261/NB.2020.36.08
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Czasopismo ukazuje się na zasadach Creative Commons (Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe).

Oświadczenia autorskie: http://www.nowabiblioteka.us.edu.pl/oswiadczenie.html