Ogólnopolska konferencja „Przewodnik kulturalny, czyli jak rozwijać kompetencje kulturowe dzieci i młodzieży. Możliwości działań oraz współpracy bibliotek szkolnych z instytucjami kultury” (Bielsko-Biała, 29 listopada 2019 r.)


Abstrakt

National Conference “Cultural guide, or how to develop cultural competencies of children and youth. Potential activities and cooperation between libraries and cultural institutions” (Bielsko- -Biała, November 29, 2019)


Pobierz

Opublikowane : 2020-06-29


MarekA. (2020). Ogólnopolska konferencja „Przewodnik kulturalny, czyli jak rozwijać kompetencje kulturowe dzieci i młodzieży. Możliwości działań oraz współpracy bibliotek szkolnych z instytucjami kultury” (Bielsko-Biała, 29 listopada 2019 r.). Nowa Biblioteka. Usługi, Technologie Informacyjne I Media, 36(1), 121-124. https://doi.org/10.31261/NB.2020.36.10

Agnieszka Marek 
Zespół Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych im. Jędrzeja Śniadeckiego w Bielsku-Białej  Polska
https://orcid.org/0000-0002-4432-0802
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Czasopismo ukazuje się na zasadach Creative Commons (Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe).

Oświadczenia autorskie: http://www.nowabiblioteka.us.edu.pl/oswiadczenie.html