Konferencja „Wzory osobowe i wzorce współczesnych wykonawców zawodów bibliotekarskich i informacyjnych” (Katowice, 4 grudnia 2019 r.)


Abstrakt

Conference “Personal patterns and patterns of contemporary workers of the librarian and information profession” (Katowice, December 4, 2019)


Pobierz

Opublikowane : 2020-06-29


GęborskaM. (2020). Konferencja „Wzory osobowe i wzorce współczesnych wykonawców zawodów bibliotekarskich i informacyjnych” (Katowice, 4 grudnia 2019 r.). Nowa Biblioteka. Usługi, Technologie Informacyjne I Media, 36(1), 125-128. https://doi.org/10.31261/NB.2020.36.11

Marlena Gęborska 
Uniwersytet Śląski  Polska
https://orcid.org/0000-0002-1802-5287
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Czasopismo ukazuje się na zasadach Creative Commons (Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe).

Oświadczenia autorskie: http://www.nowabiblioteka.us.edu.pl/oswiadczenie.html