XIII Ogólnopolska Konferencja Studencko-Doktorancka Kół Naukowych „Specjalna, specjalny, specjalne – biblioteka, użytkownik, usługi” (Katowice, 5 grudnia 2019 r.)


Abstrakt

13th National Conference of Academic Circles of Students and Doctoral Students “Special library – special user –special services” (Katowice, December 5, 2019)


Pobierz

Opublikowane : 2020-06-29


GrochowickiN. (2020). XIII Ogólnopolska Konferencja Studencko-Doktorancka Kół Naukowych „Specjalna, specjalny, specjalne – biblioteka, użytkownik, usługi” (Katowice, 5 grudnia 2019 r.). Nowa Biblioteka. Usługi, Technologie Informacyjne I Media, 36(1), 129-133. https://doi.org/10.31261/NB.2020.36.12

Natalie Grochowicki 
Uniwersytet Śląski  Polska
https://orcid.org/0000-0003-0418-3708
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Czasopismo ukazuje się na zasadach Creative Commons (Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe).

Oświadczenia autorskie: http://www.nowabiblioteka.us.edu.pl/oswiadczenie.html