Punktacja MEiN:

20

ISSN: 2450-4424 (Print) ISSN: 2451-2133 (Online) DOI: 10.31261/NoZ

         Metadata from Crossref logo          Metadata from Crossref logo        Crossref Similarity Check logo

„Narracje o Zagładzie” są półrocznikiem naukowym zorientowanym na najnowsze badania Zagłady i innych ludobójstw. Pismo związane jest z działalnością Centrum Studiów nad Dyskursami Zagłady UŚ. Publikuje artykuły mieszczące się w tradycyjnym modelu badań zagładowych (nastawione na odkrycia i analizy unikatowych dokumentów, w tym zwłaszcza literaturę dokumentu osobistego), jak i przekraczające horyzont tradycji w kierunku posthumanistyki i popkultury, a zwłaszcza ecocide and genocide studies. Dyscypliną wiodącą wśród publikacji jest literaturoznawstwo. Historia, nauki o kulturze i religii czy historia sztuki traktowane są kontekstowo.(więcej)

Strona czasopisma: http://www.noz.us.edu.pl/

Academia.edu: https://wart.academia.edu/NarracjeoZagladzie

 

Czasopismo jest współwłasnością Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego oraz Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

 
 

Wszystkie numery NoZ na licencji CC

2021-04-23

Wszystkie numery czasopisma publikowane są na licencji Creative Commons. Numery archiwalne (2015-2018), pierwotnie opublikowane w innej wersji, decyzją Kolegium Wydawniczego Uniwersytetu Śląskiego z 2019 r. zostały także opublikowane na licencji Creative Commons.

Czasopismo nie pobiera żadnych opłat za publikację. 

ERIH PLUS

2020-08-08

Redakcja ma przyjemność poinformować, że czasopismo "Narracje o Zagładzie" pomyślnie przeszło procedurę oceny przez NSD (Norwegian Centre for Research Data) i zostało umieszczone na liście ERIH PLUS (The European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences). Strona czasopisma: https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info.action?id=494979

Pełna lista: https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/listApproved  • Arianta
  • BazHum
  • CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
  • CEEOL - Central and Eastern European Online Library
  • EBSCO
  • PBN
  • ERIH Plus

MEiN
20

Pobieranie

CAŁY NUMER