Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2019 roku w Polsce – kontekst społeczny i analiza propozycji wyborczych

Tomasz Marcinkowski
https://orcid.org/0000-0002-3568-5068

Abstrakt

W artykule ukazano kontekst społeczny wyborów do Parlamentu Europejskiego w Polsce w 2019 roku. Wysokie poparcie Polaków dla uczestnictwa państwa w Unii Europejskiej było uwzględniane w propozycjach wyborczych większości ugrupowań politycznych. Jednak partie krytyczne wobec UE jak np. PiS czy Konfederacja odwoływały się krytycznie do tych obszarów integracji europejskiej, które są wskazywane przez część badanych jako oceniane negatywnie (wpływ integracji europejskiej na religijność czy rodzinę). Analiza zarówno zmian w zakresie opinii respondentów jak i analiza treści programów wyborczych wskazuje na uwzględnianie kontekstu społecznego w strategiach wyborczych.


Słowa kluczowe

Unia Europejska; Parlament Europejski; system partyjny; kampania wyborcza; opinia publiczna

[a] 15 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej (2019). Komunikat z badań CBOS nr 59. Warszawa, kwiecień 2019.

Cooper, L., Dunin‑Wąsowicz, R., Milanese, N. (2019). The Dawn of a Europe of Many Visions. London: LSE Conflict and Civil Society Research Unit.

Dahl, R.A., Stinebrickner, B. (2007). Współczesna analiza polityczna. Przeł. P.M. Kazimierczak. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Devine, F. (2006). Metody jakościowe. W: D. Marsh, G. Stoker (red.), Teorie i metody w naukach politycznych. Przeł. J. Tegnerowicz. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Dyduch, J. (2019). Polsko‑niemieckie stosunki bilateralne z uwzględnieniem perspektywy multilateralnej. W: Z. Czachór, T. Marcinkowski (red.), Polska — Niemcy — Unia Europejska w procesie zmian. Gorzów Wielkopolski: Wydawnictwo Naukowe Akademii im. Jakuba z Paradyża.

Garlicki, J. (2010). Socjologiczny wymiar studiów europejskich. W: K.A. Wojtaszczyk, W. Jakubowski (red.), Studia europejskie. Zagadnienia metodologiczne. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne.

Guz‑Vetter, M. (2019). Stosunki polsko‑niemieckie w kontekście procedury kontroli praworządności Komisji Europejskiej wobec Polski. W: Z. Czachór, T. Marcinkowski (red.), Polska — Niemcy — Unia Europejska w procesie zmian. Gorzów Wielkopolski: Wydawnictwo Naukowe Akademii im. Jakuba z Paradyża.

Hix, S. (2010). System polityczny Unii Europejskiej. Przeł. A. Komasa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Jackiewicz, A., (2014). Wybory do Parlamentu Europejskiego jako wybory drugiej kategorii (second‑order

elections). Uwagi na temat przyczyn, konsekwencji oraz prób przeciwdziałania niskiej frekwencji wyborczej. Przegląd Sejmowy 2 (121), s. 9—21.

Jakubowski, P. (2016). Kampania wyborcza do Parlamentu Europejskiego w 2014 roku w Polsce — analiza strategii i taktyk wyborczych. Prawo i Polityka, T. 7, s. 7—29.

Jaskulski, A. (2019). Konteksty i uwarunkowania polskiej polityki europejskiej w latach 2004 — 2014. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych UAM

Jestem realistką — chcę więcej Europy (2019). Z Danutą Hubner rozmawia Jakub Bodziony Pobrano z: https://kulturaliberalna.pl/2019/04/30/hubner‑kampaniawybory‑europejskie‑wywiad/ (data dostępu: 13.09.2019).

John, P. (2006). Metody ilościowe. W: D. Marsh, G. Stoker (red.), Teorie i metody w naukach politycznych. Przeł. J. Tegnerowicz. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Konfederacja prezentuje Kartę Polskiej Rodziny (2019). Pobrano z: https://wolnosc.pl/konfederacja‑prezentuje‑karte‑polskiej‑rodziny/ (data dostępu: 10.01.2020).

Kownacki, T. (2005). Parlament Europejski. W: K.A. Wojtaszczyk (red.), System instytucjonalny Unii Europejskiej. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Aspra‑JR.

Krastev, I. (2018). Co po Europie? Przeł. A. Gustowski. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.

Leach, R. (2004). Europe. A Concise Encyclopedia of the European Union. London: Profile Books.

Łatwo możemy stracić dorobek wielu pokoleń (2019). Z Jadwigą Emilewicz rozmawiają Łukasz Pawłowski i Jakub Bodziony. Pobrano z: https://kulturaliberalna.pl/2019/05/14/emilewicz‑wybory‑europejskie‑wywiad/ (data dostępu: 11.09.2019).

Marcinkowski, T. (2014). Polskie partie polityczne wobec procesu integracji europejskiej 1989—2005. Gorzów Wielkopolski: Wydawnictwo Naukowe PWSZ im. Jakuba z Paradyża.

Marcinkowski, T. (2017). Kryzys migracyjny a poczucie bezpieczeństwa. Polska, Niemcy, pogranicze polsko‑niemieckie. W: Z. Czachór, T. Marcinkowski (red.), Polska — Niemcy — Unia Europejska. Razem czy osobno? Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa.

Marcinkowski, T. (2019). Europa, bezpieczeństwo i suwerenność w polityce zagranicznej Zjednoczonej Prawicy. W: Z. Czachór, A. Jaskulski (red.), Polska polityka europejska. Wyzwania krajowe i międzynarodowe. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM.

Marcinkowski, T. (2019). Migration Crisis versus the Control of the Borderlines within the European Union. Rocznik Integracji Europejskiej nr 13, s. 159—174.

Materiał KWW Koalicja Europejska PO PSL SLD .N Zieloni (2019). Pobrano z: https://platforma.org/aktualnosci/przyszlosc‑polski‑wielki‑wybor (data dostępu: 15.04.2019).

Nie dla euro w Polsce, tak dla polskiej złotówki (2019). Pobrano z: https://wolnosc.pl/nie‑dla‑euro‑w‑polsce‑tak‑dla‑polskiej‑zlotowki/ (data dostępu: 27.01.2020).

Nie zgadzamy się na podwójne standardy w UE (2019). Pobrano z: http://pis.org.pl/aktualnosci/nie‑zgadzamy‑sie‑na‑podwojne‑standardy‑w‑ue (data dostępu: 2.09.2019).

Novelli, E., Johansson, B. (eds.) (2019). 2019 European Elections Campaign. Images, Topics, Media in the 28 Member States. Brussels: Public Opinion Monitoring Unit.

Nowak‑Teter, E., Adamik‑Szysiak, M., Maguś, J. (2019). Poland. In: E. Novelli, B. Johansson (eds.), 2019 European Elections Campaign. Images, Topics, Media in the 28 Member States. Brussels: Public Opinion Monitoring Unit.

Obrona polskich interesów to misja polskiej delegacji (2019). Pobrano z: http://pis.org.pl/aktualnosci/obrona‑polskich‑interesow‑to‑misja‑naszej‑delegacji‑dope4.2019 (data dostępu: 12.07.2019).

Orłowska, M. (2014). Neorealistyczne interpretacje procesu integracji europejskiej. Historia i Polityka nr 11 (18), s. 47—54.

POLexit bezpieczne wyjście awaryjne. Ruch Narodowy, 1 maja 2019 (2019). Pobrano z: https://ruchnarodowy.net/wp‑content/uploads/PolExit‑Bezpieczne‑wyj%C5%9Bcie‑awaryjne‑ver1_2.pdf (data dostępu: 27.01.2020).

Rewizorski, M., Przybylska‑Maszner, B. (2012). System instytucjonalny Unii Europejskiej po traktacie z Lizbony. Aspekty polityczne i prawne. Warszawa: Wydawnictwo Difin.

Ruszkowski, J. (2007). Wstęp do studiów europejskich. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Silverman, D. (2008). Prowadzenie badań systemowych. Przeł. J. Ostrowska. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN

Stępińska, A., Wrześniewska‑Pietrzak, M. (2006). Jedność w różnorodności — komunikacja przez pryzmat wartości w kampanii do Parlamentu Europejskiego (2004). W: I. Kamińska‑Szmaj, T. Piekota, M. Zaśko‑Zielińska (red.), Oblicza komunikacji 1. T. 1: Perspektywy badań nad tekstem, dyskursem i komunikacją. Kraków: Krakowskie Towarzystwo Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji Językowej Tertium.

Unia się kurczy (2019). Z Witoldem Waszczykowskim rozmawia Łukasz Pawłowski. Pobrano z: https://kulturaliberalna.pl/2019/04/30/witold‑waszczykowski‑wywiad‑wybory‑unia‑europejska/ (data dostępu: 2.09.2019).

Wierzchowska, A. (2010). Studia europejskie z perspektywy nauk politycznych. W: K.A. Wojtaszczyk, W. Jakubowski (red.), Studia europejskie. Zagadnienia metodologiczne. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne.

Wiosna. Europa nowej spójności (2019). Pobrano z: https://wiosnabiedronia.pl/program/europa‑nowej‑spojnosci (data dostępu: 14.11.2019).

Wiosna. Europejska ochrona zdrowia (2019). Pobrano z: https://wiosnabiedronia.pl/program/europejska‑ochrona‑zdrowia (data dostępu: 14.11.2019).

Wiosna. Europejska równość (2019). Pobrano z: https://wiosnabiedronia.pl/program/europejska‑rownosc (data dostępu: 14.11.2019).

Wiosna. Środki europejskie dla regionów (2019). Pobrano z: https://wiosnabiedronia.pl/program/srodki‑europejskie‑dla‑regionow (data dostępu: 14.11.2019).

Zielonka, J. (2014). Koniec Unii Europejskiej? Warszawa: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych.

Pobierz

Opublikowane : 2020-10-19


MarcinkowskiT. (2020). Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2019 roku w Polsce – kontekst społeczny i analiza propozycji wyborczych. Studia Politicae Universitatis Silesiensis, 31, 7-28. https://doi.org/10.31261/spus.10046

Tomasz Marcinkowski 
Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim  Polska
https://orcid.org/0000-0002-3568-5068