Punktacja MEiN:

40

ISSN: 1895-3492 (Print) ISSN: 2353-9747 (Online) DOI: 10.31261/spus

         Metadata from Crossref logo          Metadata from Crossref logo        Crossref Similarity Check logo

"Studia Politicae Universitatis Silesiensis" ISSN 2353-9747 (wersja elektroniczna) to czasopismo naukowe Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Jest to periodyk o profilu politologicznym. Interesują nas formy i mechanizmy systemowego rozwiązywania kluczowych problemów społecznych przez państwo w porozumieniu z reprezentantami różnych grup interesów, szczególnie na poziomie lokalnym i regionalnym. Redakcja czasopisma przede wszystkim preferować będzie artykuły mające wymiar empiryczny. W pierwszym i drugim kwartale roku ukazują się tomy w języku polskim, a w trzecim i czwartym w pozostałych językach. Czasopismo zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do jego zawartości na zasadzie swobodnego dostępu publicznego wspierającego globalną wymianę wiedzy. (więcej)

 

Czasopismo jest współwłasnością Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego oraz Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

 
 


  • Arianta
  • BazHum
  • CEEOL - Central and Eastern European Online Library
  • CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
  • CEON - Repozytorium Centrum Otwartej Nauki
  • Erih Plus
  • IC Journals Master List
  • MNISW - Wykaz czasopism naukowych 2019 r.
  • PBN - Polska Bibliografia Naukowa
  • POL-index

MEiN
40

ICV
99.27 - 2020 r.