"Studia Politicae Universitatis Silesiensis" ISSN 2353-9747 (wersja elektroniczna) to czasopismo naukowe Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Jest to periodyk o profilu politologicznym. Interesują nas formy i mechanizmy systemowego rozwiązywania kluczowych problemów społecznych przez państwo w porozumieniu z reprezentantami różnych grup interesów, szczególnie na poziomie lokalnym i regionalnym. Redakcja czasopisma przede wszystkim preferować będzie artykuły mające wymiar empiryczny. W pierwszym i drugim kwartale roku ukazują się tomy w języku polskim, a w trzecim i czwartym w pozostałych językach. Czasopismo zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do jego zawartości na zasadzie swobodnego dostępu publicznego wspierającego globalną wymianę wiedzy. (więcej)

ISSN: 1895-3492 (Print) ISSN: 2353-9747 (Online) DOI: 10.31261/spus


 
 


  • Arianta
  • BazHum
  • CEEOL - Central and Eastern European Online Library
  • CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
  • CEON - Repozytorium Centrum Otwartej Nauki
  • Erih Plus
  • IC Journals Master List
  • MNISW - Wykaz czasopism naukowych 2019 r.
  • PBN - Polska Bibliografia Naukowa
  • POL-index

MNISW
20 punktów - 2021 r.

ICV
93.37 - 2019 r.

Pobieranie

CAŁY NUMER