PROCES RECENZJI

Proces recenzji

Zespół Redakcyjny jest szczególnie wyczulony na zagwarantowanie wysokiego poziomu merytorycznego publikowanych opracowań. Każdy artykuł zgłoszony do publikacji przechodzi przez wstępną weryfikację, która ma na celu odrzucenie tekstów nie spełniających standardów merytorycznych i wymogów technicznych. Następnie teksty przesyłane są do recenzentów zewnętrznych, którymi są pracownicy naukowi będący ekspertami w dziedzinie zgłaszanego artykułu. Obowiązuje metoda double-blind review process. W przypadku otrzymania dwóch pozytywnych recenzji artykuł wraca do Zespołu Redakcyjnego, które ostatecznie rozstrzyga, czy tekst zostanie opublikowany w przygotowywanym numerze.