Petycje w miastach na prawach powiatu oraz pozostałych gminach miejskich województwa śląskiego w latach 2015—2019

Łukasz Wielgosz
https://orcid.org/0000-0002-9171-1152

Abstrakt

We wrześniu 2019 roku minęły cztery lata od wejścia w życie Ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach. To dobry moment, aby sprawdzić, w jaki sposób realizowane jest konstytucyjne prawo obywateli do składania petycji.
Celem podjętym w artykule jest przeanalizowanie sposobu, w jaki władze 49 gmin miejskich województwa śląskiego (w tym 19 miast na prawach powiatu) postępują z petycjami obywateli. Przez cztery lata od wejścia w życie wspominanej Ustawy do władz tychże gmin złożono 864 petycje.
Analiza danych pozwala dojść do wniosku, że nie ma jednolitej praktyki postępowania wobec tychże spraw. Władze każdej gminy miejskiej inaczej podchodzą do kwestii procedowania petycji — część wykonuje swoje zadania wzorowo, stanowiąc przykład proobywatelskiej postawy, a część ogranicza się do ustawowego minimum. Zróżnicowany jest również sposób rozpatrywania petycji — w jednych miastach odpowiedzi udzielane są błyskawicznie, w innych miastach sprawy ciągną się bardzo długo, aż do granic ustawowych.


Słowa kluczowe

petycje; Biuletyn Informacji Publicznej; samorząd terytorialny; gminy miejskie; demokracja partycypacyjna

Biuletyn Informacji Publicznej Chorzów. Pobrano z: http://www.bip.chorzow.eu/index.php?kat=144369004922958342 (data dostępu: 20.04.2018).

Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Myszków. Pobrano z:

a) burmistrz miasta — http://bip.miastomyszkow.pl/?c=649 (data dostępu: 20.04.2020).

b) Rada Miasta — http://bip.miastomyszkow.pl/?c=611 (data dostępu: 20.04.2020).

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Poręba. Petycje. Pobrano z: https://bip.umporeba.finn.pl/bipkod/21828130 (data dostępu: 20.04.2020).

Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Cieszyna. Petycje. Pobrano z: https://bip.um.cieszyn.pl/artykuly/263/petycje (data dostępu: 20.04.2020).

Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Czeladź. Petycje. Pobrano z: Http://bip.czeladz.pl/petycje/index.html (data dostępu: 20.04.2020).

Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Imielin. Petycje. Zestawienie złożonych petycji. Pobrano z: http://bip.imielin.pl/pl/60358/1/petycjezestawienie.html (data dostępu: 20.04.2020).

Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Jastrzębie-Zdrój. Pobrano z: https://bip.jastrzebie.pl/artykuly/5146/petycje (data dostępu: 20.04.2020).

Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Mysłowice. Pobrano z: http://www.bip.myslowice.pl/page/6933,petycje.html (data dostępu: 20.04.2020).

Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Ruda Śląska. Pobrano z: http://www.rudaslaska.bip.info.pl/dokument.php?iddok=47207&idmp=2705&r=r (data dostępu: 20.04.2020).

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Piekary Śląskie. Pobrano z:

a) prezydent miasta — http://www.bip.piekary.pl/?c=884 (data dostępu: 20.04.2020).

b) Rada Miasta — http://www.bip.piekary.pl/?c=885 (data dostępu: 20.04.2020).

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Racibórz. Pobrano z:

a) prezydent miasta — https://www.bipraciborz.pl/bipkod/13940765 (data dostępu: 20.04.2020).

b) Rada Miasta — https://www.bipraciborz.pl/rejestr-petycji-rozpatrywanychprzez-rade-miasta-raciborz (data dostępu: 20.04.2020).

Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Radzionków. Złożone petycje. Pobrano z: http://bip.radzionkow.pl/?c=2144 (data dostępu: 20.04.2020).

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Częstochowy. Pobrano z:

a) prezydent miasta — https://bip.czestochowa.pl/artykuly/71504/petycje (data dostępu: 20.04.2020).

b) Rada Miasta — https://bip.czestochowa.pl/artykuly/71544/rok-2018 (data dostępu: 20.04.2020).

c) Miejski Zarząd Dróg i Transportu — http://mzdit.bip.czestochowa.pl/bip/;jsessionid=BB1C3F41B6A75650346868F44671D2AD (data dostępu: 20.04.2020).

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Sosnowiec. Pobrano z:

a) prezydent miasta — http://bip.um.sosnowiec.pl/Article/id,6399.html (data dostępu: 20.04.2020).

b) Rada Miasta — http://bip.um.sosnowiec.pl/Article/id,6095.html (data dostępu: 20.04.2020).

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego. Rejestr rozpatrywanych petycji. https://bip.gmwodzislawsl.finn.pl/bipkod/13274301 (data dostępu: 20.04.2020).

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Bielsku Białej. Pobrano z: https://bip.um.bielsko.pl/Article/id,333.html (data dostępu: 20.04.2020).

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Jaworznie. Pobrano z: http://bip.jaworzno.pl/Article/id,19205.html (data dostępu: 20.04.2020).

Biuletyn Informacji Publicznej. Gmina Wisła. Odpowiedzi na petycje. Pobrano z: https://bip.wisla.pl/lista/odpowiedzi-na-petycje (data dostępu: 20.04.2020).

Biuletyn Informacji Publicznej. Gmina Wojkowice — Urząd Miasta w Wojkowicach. Petycje. Pobrano z: https://wojkowice.bip.net.pl/?c=340 (data dostępu: 20.04.2020).

Biuletyn Informacji Publicznej. Miasto Siemianowice Śląskie. Pobrano z: https://bip.msiemianowicesl.finn.pl/bipkod/15835410 (data dostępu: 20.04.2020).

Biuletyn Informacji Publicznej. Petycje. Pobrano z: https://bip.gmpszow.finn.pl/bipkod/10837664 (data dostępu: 20.04.2020).

Biuletyn Informacji Publicznej. Petycje. Pobrano z: https://bip.slawkow.pl/bipkod/13313041 (data dostępu: 20.04.2020).

Biuletyn Informacji Publicznej. Petycje. Pobrano z: https://www.bip.szczyrk.pl/bipkod/19361043 (data dostępu: 20.04.2020).

Biuletyn Informacji Publicznej. Petycje. Pobrano z: https://zawiercie.bip.net.pl/?c=525 (data dostępu: 20.04.2020).

Biuletyn Informacji Publicznej. Rejestr petycji. Pobrano z: https://bip.umledziny.finn.pl/bipkod/13236898 (data dostępu: 20.04.2020).

Biuletyn Informacji Publicznej. Urząd Miasta Mikołów. Informacja na temat rozpatrywanych petycji. Pobrano z: http://bip.mikolow.eu/?c=864 (data dostępu: 20.04.2020).

Biuletyn Informacji Publicznej. Urząd Miasta Rybnika. Pobrano z: https://bip.um.rybnik.eu/Default.aspx?Page=304 (data dostępu: 20.04.2020).

Biuletyn Informacji Publicznej. Urząd Miasta Tychy. https://bip.umtychy.pl/petycje.php (data dostępu: 20.04.2020).

Biuletyn Informacji Publicznej. Urząd Miasta Żory. Pobrano z: http://www.bip.zory.pl/?c=15878 (data dostępu: 20.04.2020).

Biuletyn Informacji Publicznej. Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej. Pobrano z: https://bip.dabrowa-gornicza.pl/25150 (data dostępu: 20.04.2020).

Biuletyn Informacji Publicznej. Urząd Miejski w Gliwicach. Pobrano z: https://bip.gliwice.eu/informacje_publiczne/petycje (data dostępu: 20.04.2020).

Biuletyn Informacji Publicznej. Urząd Miejski w Łaziskach Górnych. Rejestr petycji. Pobrano z: https://bip.laziska.pl/lista/rejestr-petycji (data dostępu: 20.04.2020).

Biuletyn Informacji Publicznej. Urząd Miejski w Miasteczku Śląskim. Petycje. Pobrano z: https://miasteczkoslaskie.bip.net.pl/?c=1957 (data dostępu: 20.04.2020).

Biuletyn Informacji Publicznej. Urząd Miejski w Świętochłowicach. Pobrano z: http://www.bip.swietochlowice.pl/bipkod/007/010 (data dostępu: 20.04.2020).

Biuletyn Informacji Publicznej. Urząd Miejski w Tarnowskich Górach. Pobrano z: https://bip.tarnowskiegory.pl/m,5212,petycje.html (data dostępu: 20.04.2020).

Biuletyn Informacji Publicznej. Urząd Miejski w Żywcu. Petycje. Pobrano z: http://www.bip.zywiec.pl/index.php?modul=aktualnosci&kat_id=120 (data dostępu: 20.04.2020).

Gromek, Z. (2019). Realizacja prawa petycji przez Sejm VIII kadencji (lata 2015—2018). Wybrane zagadnienia. Przegląd Sejmowy, nr 3 (152), s. 21—40.

Hausner, J. (red.), Górniak, J. Kołdras, S., Mazur, S. Paszkowska, R. (1999). Komunikacja i partycypacja społeczna. Poradnik. Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. 1997, nr 78, poz. 483). z poźn. zm.

Miasto Kalety. Biuletyn Informacji Publicznej. Rejestr petycji. Pobrano z: http://bip.kalety.pl/index.php?id=287 (data dostępu: 20.04.2020).

Oficjalna strona i Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Radlin. Pobrano z: https://miasto.radlin.pl/petycje/ (data dostępu: 20.04.2020).

Ożóg, M. (2015). Uregulowanie instytucji petycji w Ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach. Przegląd Sejmowy, nr 5 (130), s. 117—142.

Petycja w sprawie autobusów z dnia 28.06.2019. Pobrano z: http://www.umporeba.pl/petycja-sprawie-autobusow-28-06-2019/ (data dostępu: 20.04.2020).

Petycje. Pobrano z: https://bedzin.bip.info.pl/index.php?idmp=687 (data dostępu: 20.04.2020).

Petycje. Pobrano z: https://lubliniec.bip.info.pl/index.php?idmp=218&r=r (data dostępu: 20.04.2020).

Petycje. Pobrano z: https://ustron.bip.info.pl/index.php?idmp=1048&r=r (data dostępu: 20.04.2020).

Petycje. Pobrano z: http://www.bytom.pl/petycje (data dostępu: 20.04.2020).

Rejestr petycji. Pobrano z: http://www.katowice.eu/petycje/petycje/Forms/AllItems.aspx (data dostępu: 20.04.2020).

Urząd Miasta Bierunia. Petycje. Pobrano z: https://www.bierun.pl/mieszkancy/petycje (data dostępu: 20.04.2020).

Urząd Miasta Rydułtowy. Rejestr petycji. Pobrano z: https://gmrydultowy.peup.pl/eurzad.seam?cid=432875 (data dostępu: 20.04.2020).

Urząd Miejski Orzesze. Biuletyn Informacji Publicznej. Wykaz złożonych petycji. Pobrano z: http://bip.orzesze.pl/index.php?id=745 (data dostępu: 20.04.2020).

Urząd Miejski w Pyskowicach. Rejestr petycji. Pobrano z: https://gmpyskowice.peup.pl/eurzad.seam?cid=614237 (data dostępu: 20.04.2020).

Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach. (Dz.U. 2014, poz. 1195).

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. (Dz.U. 1960, nr 30, poz. 168 z późn. zm).

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. (Dz.U. 1990, nr 16, poz. 95, z późn. zm.).

Wielgosz, Ł. (2019). Petycje w miastach na prawach powiatu województwa śląskiego. Studia Politicae Universitatis Silesiensis, T. 25.

Wykaz petycji. Pobrano z: https://knurow.bip.info.pl/index.php?idmp=830&r=r (data dostępu: 20.04.2020).

Zabrze. Biuletyn Informacji Publicznej. Pobrano z: http://www.bip.um.zabrze.pl/engine//bip/8/426?o=tp1&e=s|426 (data dostępu: 20.04.2020).

Zybała, A., (2012). Polityki publiczne. Doświadczenia w tworzeniu i wykonywaniu programów publicznych w Polsce i w innych krajach. Jak działa państwo, gdy zamierza/chce/musi rozwiązać zbiorowe problemy swoich obywateli? Warszawa: Krajowa Szkoła Administracji Publicznej.


Opublikowane : 2020-10-24


Wielgosz Łukasz. (2020). Petycje w miastach na prawach powiatu oraz pozostałych gminach miejskich województwa śląskiego w latach 2015—2019. Studia Politicae Universitatis Silesiensis, 31, 47-94. https://doi.org/10.31261/spus.10200

Łukasz Wielgosz 
Uniwersytet Śląski w Katowicach  Polska
https://orcid.org/0000-0002-9171-1152