Kontakt

Wydział Nauk Społecznych,
Instytut Pedagogiki
Uniwersytet Śląski w Katowicach,
ul. Grażyńskiego 53,
40-126 Katowice (pokój 228)
tel. +48 32 3599 710
e-mail: chowanna@us.edu.pl
www.chowanna.us.edu.pl

Główna osoba do kontaktu

Sekretarze Redakcji: dr Edyta Nieduziak, dr Marcin Gierczyk
Wydział Nauk Społecznych, Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Śląskiego
tel. +48 32 3599 710

Wsparcie techniczne

Zespół ds. czasopism