Kontakt

Wydział Nauk Społecznych Instytut Pedagogiki Uniwersytet Śląski w Katowicach ul. Grażyńskiego 53, 40-126 Katowice (pokój 228) tel. +48 32 3599 710 e-mail: chowanna@us.edu.pl www.chowanna.us.edu.pl

Główna osoba do kontaktu

Sekretarz Redakcji
Wydział Nauk Społecznych Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Śląskiego
tel. +48 32 3599 710

Wsparcie techniczne

Sekretarz Redakcji