Zgłoś tekst

Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.


Autorzy proszeni są o sprawdzenie, czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych, mogą zostać odrzucone.

 • The submission has not been previously published, nor is it before another journal for consideration (or an explanation has been provided in Comments to the Editor).
 • The submission file is in OpenOffice, Microsoft Word, RTF, or WordPerfect document file format.
 • Where available, URLs for the references have been provided.
 • The text is single-spaced; uses a 12-point font; employs italics, rather than underlining (except with URL addresses); and all illustrations, figures, and tables are placed within the text at the appropriate points, rather than at the end.
 • The text adheres to the stylistic and bibliographic requirements outlined in the Author Guidelines, which is found in About the Journal.
 • If submitting to a peer-reviewed section of the journal, the instructions in Ensuring a Blind Review have been followed.


 

Manuskrypt należy przesłać wyłącznie za pomocą systemu OJS: https://journals.us.edu.pl/index.php/CHOWANNA/login


SCHEMAT ARTYKUŁU

Imię i nazwisko autora

Afiliacja/ośrodek

Tytuł w języku polskim

Tytuł w języku angielskim

Abstract (w języku ang.)

Keywords

Tekst artykułu (stosujemy przypisy dolne wg wzoru poniżej)

Bibliografia

 

ZLECENIA EDYTORSKIE

System harwardzki (przypisu dolnych)

 1. Podstawą sporządzania przypisów jest bibliografia.

 2. W bibliografii zamieszcza się wyłącznie pozycje przywołane w pracy.

 3. Podstawowe wzory opisów bibliograficznych:

  Uwaga:
  W opisach bibliograficznych nie należy wyróżniać nazwisk.

  Publikacja zwarta (monografia, monografia wieloautorska, publikacja zbiorowa):

  Jarosz E.: Wybrane obszary diagnozowania pedagogicznego. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2001.
  Kultury i krajobrazy pamięci. Red. M. Dziewierski, B. Pactwa. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2020.

  Rozdział w publikacji:

  Tarnowska B.: „Dym koloru ochry”. Jerozolima Andrzeja Buszy. W: Kontynenty. T. 1: Studia i szkice o twórczości Andrzeja Buszy. Red. M. Kisiel, J. Pasterski. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice–Rzeszów 2019, s. 83–104. (obligatoryjnie należy podać zakres stron artykułu)

  Artykuł w czasopiśmie:

  Więcek-Gigla A.: Rewolucje Mieczysława Szczuki. „Śląskie Studia Polonistyczne” 2020, nr 2 (16), s. 1–10. https://doi.org/10.31261/SSP.2020.16.01. (obligatoryjnie należy podać zakres stron artykułu i numer DOI, jeśli został nadany)

  Publikacja na stronie internetowej:

  Piątkowska-Borek A.: Czarna dziura jest naprawdę bardzo blisko Ziemi. Nowe odkrycie naukowców Europejskiego Obserwatorium Południowego (EOS). Wirtualna Polska, 8.05.2020. https://wiadomosci.wp.pl/czarna-dziura-jest-naprawde-bardzo-bliskoziemi-nowe-odkrycie-naukowcow-europejskiego-obserwatorium-poludniowego-eos6508412819375745a [dostęp: 17.02.2021].

  Publikacja elektroniczna (e-book):

  Tokarczuk O.: Czuły narrator. Wydawnictwo Literackie, Kraków 2020 [e-book, epub].

  Jeśli publikacja (książka, artykuł itd.) jest tłumaczeniem, obowiązkowe jest podanie w opisie bibliograficznym nazwiska/nazwisk tłumacza/tłumaczy.

  Przypisy

  Przypisy powinny być umieszczane jako przypisy dolne. Opis bibliograficzny pozycji przywołanej w przypisie powinien odpowiadać temu zamieszczonemu w bibliografii. W przypisie inicjał imienia umieszczamy przed nazwiskiem autora.

  Jeśli powołujemy się na pozycję, która została podana w poprzednim przypisie, jej opis zastępujemy słowem: Ibidem.

  Jeśli po raz drugi bądź kolejny przywołujemy daną pozycję, stosujemy opis skrócony, np.:

  1. Jarosz: Wybrane obszary diagnozowania pedagogicznego

  Uwaga:
  Przypisy dolne powinny być wstawiane w edytorze tekstu z użyciem funkcji WSTAW PRZYPIS DOLNY (na karcie ODWOŁANIA).

  Więcej szczegółów na temat stosowanego w „Chowannie” sposobu konstruowania opisów bibliograficznych można znaleźć pod adresem:
  https://wydawnictwo.us.edu.pl/sites/wydawnictwo.us.edu.pl/files/instrukcja_wydawnicza_3-10-2021.pdf [1.09.2022], s. 7–10.