Zespół redakcyjnyZESPÓŁ REDAKCYJNY
 
Redaktorzy naczelni 
 
dr hab. Irena Polewczyk

dr hab. Marek Rembierz
e-mail: marek.rembierz@us.edu.pl 

Sekretarze Redakcji 
 
dr Edyta M. Nieduziak

dr Marcin Gierczyk
e-mail: marcin.gierczyk@us.edu.pl

Redaktor statystyczny
dr hab. Henryk Gacki
 
Native speaker
mgr David Oldroyd
 
Redaktorzy językowy
mgr Magdalena Pache (język polski)
mgr Krystian Wojcieszuk (język angielski)
 
Adres Redakcji 
Uniwersytet Śląski
Wydział Nauk Społecznych
Instytut Pedagogiki
ul. Grażyńskiego 53, 40-126 Katowice (pokój 120)
tel. +48 32 35 99 709, tel./fax. 32 35 99 811
e-mail: chowanna@us.edu.pl
e-mail: ipe.wns@us.edu.pl
  
RADA NAUKOWA

Zenon Gajdzica (Uniwersytet Śląski w Katowicach), Rafał Godoń (Uniwersytet Warszawski), Ewa Jarosz (Uniwersytet Śląski w Katowicach), Leszek Koczanowicz (Uniwersytet SWPS), Krystyna Koziołek (Uniwersytet Śląski w Katowicach), Zbigniew Kwieciński (Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu), Ewa Marynowicz-Hetka (Uniwersytet Łódzki), Zbyszko Melosik (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Jerzy Nikitorowicz (Uniwersytet w Białymstoku), ks. Marian Nowak (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II),  Maria Reut (Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu), Agnieszka Stopińska-Pająk (Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej), Ewa Syrek (Uniwersytet Śląski w Katowicach), Andrzej Szahaj (Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu), Tomasz Szkudlarek (Uniwersytet Gdański), Bogusław Śliwerski (Uniwersytet Łódzki w Łodzi), Klaudia Węc (Akademia Ignatianum w Krakowie), Lech Witkowski (Akademia Pomorska w Słupsku), Rafał Włodarczyk (Uniwersytet Wrocławski), Piotr Zamojski (Uniwersytet Gdański)