Zespół redakcyjnyZESPÓŁ REDAKCYJNY
 
Redaktor naczelny
dr hab. Krzysztof Maliszewski
e-mail: krzysztof.maliszewski@us.edu.pl
 
Sekretarze Redakcji 
dr Magdalena Archacka
e-mail: magdalena.archacka@us.edu.pl
 
dr Edyta M. Nieduziak
e-mail: edyta.nieduziak@us.edu.pl
 
Redaktor statystyczny
dr hab. Henryk Gacki
 
Native speaker
mgr David Oldroyd
 
Redaktorzy językowy
mgr Magdalena Pache (język polski)
mgr Krystian Wojcieszuk (język angielski)
 
Adres Redakcji 
Uniwersytetu Śląskiego
Wydział Nauk Społecznych
Instytut Pedagogiki
ul. Grażyńskiego 53, 40-126 Katowice (pokój 228)
tel. +48 32 3599 738
e-mail: chowanna@us.edu.pl
  
RADA NAUKOWA
Zenon Gajdzica, Rafał Godoń, Ewa Jarosz, Leszek Koczanowicz, Krystyna Koziołek, Zbigniew Kwieciński, Ewa Marynowicz-Hetka, Zbyszko Melosik, Jerzy Nikitorowicz, ks. Marian Nowak, Marek Rembierz, Maria Reut, Agnieszka Stopińska-Pająk, Ewa Syrek, Andrzej Szahaj, Tomasz Szkudlarek, Bogusław Śliwerski, Klaudia Węc, Lech Witkowski, Rafał Włodarczyk, Piotr Zamojski