"Forum Polityki Kryminalnej" stanowi międzynarodowy półrocznik wydawany w wersji elektronicznej z artykułami naukowymi w języku polskim lub angielskim. Artykuły poddawane są podwójnej "ślepej" recenzji i publikowane w otwartym dostępie, zgodnie z zasadą "on-line first".

ISSN: 0000-0000 (Online) DOI: 10.31261/FPK