Zespół redakcyjnyRedaktor naukowy:

Maksymilian Pazdan, Uniwersytet Śląski, Akademia Leona Koźmińskiego [Dorobek naukowy]

Redaktor tematyczny:

Wojciech Popiołek, Uniwersytet Śląski

Sekretarze Redakcji:

Witold Kurowski, Uniwersytet Śląski [Dorobek naukowy]
Katarzyna Sznajder-Peroń, Uniwersytet Śląski
Maciej Zachariasiewicz, Akademia Leona Koźmińskiego [Dorobek naukowy]

Rada Naukowa:

Christian von Bar, Universität Osnabrück
Paul Lagarde, Université Paris I
Rett R. Ludwikowski, The Catholic University of America
Heinz-Peter Mansel, Universität zu Köln
Dieter Martiny, Europa-Universität Viadrina
Andrzej Mączyński, Uniwersytet Jagielloński
Paul Meijknecht, Universiteit Utrecht
Cezary Mik, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Jerzy Poczobut, Uniwersytet Warszawski
Jerzy Rajski, Uniwersytet Warszawski
Andrzej Szumański, Uniwersytet Jagielloński
Luboš Tichý, Univerzita Karlova
Zdeněk Kučera - Uniwersytet Karola w Pradze