„Przegląd Rusycystyczny”  jest kwartalnikiem publikowanym pod auspicjami Polskiego Towarzystwa Rusycystycznego, współwydawcą pisma jest Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. "Przegląd" powstał w roku 1976.  Publikujemy artykuły, studia, polemiki, dyskusje, recenzje, przeglądy, sprawozdania  po polsku, rosyjsku i angielsku.
Pismo poświęcone jest głównie problematyce literaturoznawczej i językoznawczej, choć publikujemy także prace z zakresu szeroko pojętego rosjoznawstwa.
"Przegląd" adresowany jest do specjalistów: naukowców, doktorantów, studentów zainteresowanych problematyką rosjoznawczą. Pismo jest indeksowane na liście ERIH+, na polskiej ministerialnej liście czasopism posiada 40 punktów.

Od pierwszego numeru w roku 2020 pismo jest indeksowane w bazie SCOPUS.  


Składając tekst do naszego kwartalnika, autorzy udzielają zgody na jego upowszechnianie w formie drukowanej oraz na nośnikach elektronicznych w tym na upowszechniania w internecie. Akceptują także fakt, że pismo udostępnia ich afiliacje i adres elektroniczny oraz numer ORCID.
Redakcja zastrzega sobie prawo redagowania i skracania otrzymanych materiałów.
Z pismem współpracuje znaczna grupa zagranicznych i polskich specjalistów, których opinie pozwalają nadać naszym publikacjom wysoki standard naukowy. (więcej)

ISSN: 0137-298X (Print)


 
 


  • CEEOL - Central and Eastern European Online Library
  • DOAJ - Directory of Open Access Journals
  • ERIH Plus
  • BazHum
  • IC Journals Master List
  • CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
  • PBN - Polska Bibliografia Naukowa
  • Scopus

MEiN
40 punktów