Zespół redakcyjnyRedaktor naczelny 

Piotr Fast, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Poland (piotr.fast@gmail.com) 

Zastępca redaktora naczelnego

dr hab. Michał Głuszkowski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Poland (micglu@umk.pl)

 Członkowie redakcji 

dr Justyna Pisarska, Uniwersytet Jagielloński (justynapisarska@o2.pl)

dr Joanna Darda-Gramatyka, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Wydział Neofilologiczny, Poland

Sekretarz redakcji 

Anna Paszkowska, Uniwersytet Śląski, Poland (aa.paszkowska@gmail.com)

 

KOMITET REDAKCYJNY

Tadeusz Klimowicz (Uniwersytet Wrocławski, przewodniczący)

Franciszek Apanowicz (Uniwersytet Gdański)

Jens Herlth (Universitaet Freiburg, Szwajcaria)

Władimir Klimonow (Humboldt-Universität zu Berlin, Niemcy) 

Joanna Madloch (Montclair State University, USA)

Daria Nevskaya (Российская академия народного хозяйства и государственной службы, Rosja)

Antoaneta Olteanu (Universitatea din București)

Grzegorz Przebinda (Uniwersytet Jagielloński)

Barbara Stempczyńska (Uniwersytet Śląski)

Walerij Tiupa (Росийский государственный гуманитарный университет, Moskwa) 

Halina Waszkielewicz (Uniwersytet Jagielloński)