Zespół redakcyjnyRedaktor naczelny 

Piotr Fast, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Poland (piotr.fast@gmail.com) 

Zastępca redaktora naczelnego

dr hab. Michał Głuszkowski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Poland (micglu@umk.pl)

 Członkowie redakcji 

dr Justyna Pisarska, Uniwersytet Jagielloński (justynapisarska@o2.pl)

dr Joanna Darda-Gramatyka, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Wydział Neofilologiczny, Poland

Sekretarz redakcji 

Anna Paszkowska, Uniwersytet Śląski, Poland (aa.paszkowska@gmail.com)

 

KOMITET REDAKCYJNY

Tadeusz Klimowicz (Uniwersytet Wrocławski, przewodniczący)

Franciszek Apanowicz (Uniwersytet Gdański)

Jens Herlth (Universitaet Freiburg, Szwajcaria)

Władimir Klimonow (Humboldt-Universität zu Berlin, Niemcy) 

Joanna Madloch (Montclair State University, USA)

Daria Nevskaya (Российская академия народного хозяйства и государственной службы, Rosja)

Antoaneta Olteanu (Universitatea din București)

Grzegorz Przebinda (Uniwersytet Jagielloński)

Barbara Stempczyńska (Uniwersytet Śląski)

Walerij Tiupa (Росийский государственный гуманитарный университет, Moskwa) 

Halina Waszkielewicz (Uniwersytet Jagielloński)

 

 Lista recenzentów w roku 2023

Anna Bednarczyk, Uniwersytet Łódzki

Jolanta Brzykcy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Dorota Chudyk, Uniwersytet Rzeszowski

Katarzyna Dembska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Anna Ginter, Uniwersytet Łódzki

Bartosz Gołąbek, Uniwersytet Jagielloński

Magdalena Grupa-Dolińska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Stefan Grzybowski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Mirosław Jankowiak, Instytut Slawistyki PAN

Adam Jaskólski, Uniwersytet Warszawski

Katarzyna Jastrzębska, Uniwersytet Jagielloński

Aleksander Kiklewicz, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Ewa Komisaruk, Uniwersytet Wrocławski

Elena Koriakowcewa, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Tetyana Kosmeda, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Monika Krajewska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Iwona Krycka-Michnowska, Uniwersytet Warszawski

Katarzyna Kuligowska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Irina Lappo, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Jolanta Lubocha-Kruglik, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Joanna Madloch, Montclair State University

Paweł Malendowicz, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Grażyna Mańkowska, Uniwersytet Warszawski

Mirosława Michalska-Suchanek, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Lidia Mięsowska, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Edyta Monasterska-Wiącek, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Dorota Pazio-Wlazłowska, Instytut Slawistyki PAN

Mirosława Podhajecka, Uniwersytet Opolski

Andrzej Polak, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Barbara Rodziewicz, Uniwersytet Szczeciński

Katarzyna Roman-Rawska, Uniwersytet Warszawski

Iwona Rzepnikowska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Anna Skotnicka, Uniwersytet Jagielloński

Żanna Sładkiewicz, Uniwersytet Gdański

Tomasz Szutkowski, Uniwersytet Szczeciński

Ludmiła Szypielewicz, Uniwersytet Warszawski

Wojciech Śmieja, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Joanna Tarkowska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Gabriela Wilk, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Włodzimierz Wysoczański, Uniwersytet Wrocławski

Piotr Zbróg, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Piotr Zemszał, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Bożena Zilborowicz, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Aleksandra Zywert, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu