RECENZENCI

Lista recenzentów w roku 2019

Jolanta Brzykcy

Katarzyna Jastrzębska

Aleksander Kiklewicz

Izabela Kowalska-Paszt

Irian Lappo

Jolanta Lubocha-Kruglik

Ludmiła Łucewicz

Izabella Malej

Edyta Manasterska-Wiącek

Mirosława Michalska-Suchanek

Beata Pawletko

Gleb Pilipenko

Helena Pociechina

Monika Rzeczycka

Anna Skotnicka

Beata Waligórska-Olejniczak

Piotr Zemszał

Bożena Żejmo