Trójjęzyczność rosyjsko-ukraińsko-polska rosyjskojęzycznych Ukraińców mieszkających w PolsceAbstrakt

Niniejszy artykuł przedstawia sytuację językową rosyjskojęzycznych Ukraińców po migracji do Polski. Mimo posługiwania się językiem rosyjskim jako pierwszym językiem respondenci w żaden sposób nie są przywiązani do Rosji, a swój pierwszy język traktują wyłącznie jako narzędzie komunikacji. Po przyjeździe do Polski język ukraiński traci wartość komunikacyjną, którą zyskuje język polski.

П. Левчук, Вибір мови комунікації в ситуації українсько-російського білінгвізму, «Мова: Класичне-Модерне-Постмодерне», 2017, Вп. 3, С. 46-52.

Н. Матвеєва, Сучасна мовна ситуація (на матеріалі масового опитування) «Мова: Класичне-Модерне-Постмодерне», 2017, Вп. 3, С. 52-59.

О. Руда, Мовна ситуація в українських засобах масової комунікації, «Мова: Класичне-Модерне-Постмодерне», 2017, Вп. 3, С. 59-68.

Т. Ткачук, До питання про мовну толерантність (результати опитування, проведеного у Вінницькій області). «Мова: Класичне-Модерне-Постмодерне», 2017, Вп. 3, С. 68-77.

Pobierz

Opublikowane : 2018-09-22


LevchukP. (2018). Trójjęzyczność rosyjsko-ukraińsko-polska rosyjskojęzycznych Ukraińców mieszkających w Polsce. Przegląd Rusycystyczny, (2). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/6316

Pavlo Levchuk  pavlo.levchuk@doctoral.uj.edu.pl
Instytut Slawistyki PAN  Polska