Любовный сюжет в "Мастере и Маргарите"Abstrakt

Love story in Bulgakov’s The Master and Margarita

 

In this paper the history of love between the protagonists of Mikhail Bulgakov’s The Master and Margharita was described as a phenomenon mirroring some conventional patterns typical of mass-audience fiction. According to the author, the above-mentioned history contains — both in its plot and in the cultural conventions it refers to — many clichés typically present in love stories being the structural core of the plot of mass-audience culture. Even the final fate of the Bulgakov’s protagonists was derived from that source being actually an idyllic culmination of the plot leading towards an emotional entropy.


Bachórz J., „Romans w powieści” (O wątkach miłosnych w powieściopisarstwie polskim okresu międzypowstaniowego 1831–1863), w: Tekst i fabuła, red. C. Niedzielski, J. Sławiński, Wrocław 1979.

Bułhakow M., Mistrz i Małgorzata, przeł. L. Przebinda, G. Przebinda, I. Przebinda, Kraków 2016.

Fast P., Romans socrealistyczny, „Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze” 1994 (18).

Herling-Grudziński G. , Upiory rewolucji, zebrał i opr. Z. Kudelski, Lublin 1992. s. 194.

Klimowicz T., Pożar serca. 16 smutnych esejów o miłości, o pisarzach rosyjskich i ich muzach, Wrocław 2005.

Rougemont D. de, Miłość a świat kultury zachodniej, przeł. L. Eustachiewicz, Warszawa 1999.

Rougemont D. de, Mity o miłości, przeł. M. Żurowska, Warszawa 2002.

Sadowski J., Rewolucja i kontrrewolucja obyczajów. Rodzina, prokreacja i przestrzeń życia w rosyjskim dyskursie utopijnym lat 20. i 30. XX w., Łódź 2005.

Starczewska K., Wzory miłości w kulturze Zachodu, Warszawa 1975.

Tołstoj L., Anna Karenina, przeł. K. Iłłakowiczówna, posł. M. Szpakowska, t. 1, Warszawa 2001.

Толстой Л. , Собрание сочинений в восьми томах, t. 5, Москва 1996.

Pobierz

Opublikowane : 2018-09-23


FastP. (2018). Любовный сюжет в "Мастере и Маргарите". Przegląd Rusycystyczny, (3). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/6987

Piotr Fast  piotr.fast@gmail.com
Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej Wydział Filologiczny Uniwersytet Śląski w Katowicach  Polska