БОГ — МИР — ЧЕЛОВЕК В ЛИТЕРАТУРЕ РУССКОГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯAbstrakt

BÓG — ŚWIAT — CZŁOWIEK W LITERATURZE ROSYJSKIEGO ŚREDNIOWIECZA
S t r e s z c z e n i e
Artykuł poświęcony jest kształtowaniu się średniowiecznego obrazu świata w rosyjskiej
literaturze XI–XVII wieku. Szczególną uwagę autorka zwraca na kształtowanie
się systemu literackich archetypów, które w przyszłością staną się podstawą
rozwoju myśli filozoficznej i artystycznej. Wśród nich najbardziej pierwotnymi
okazały się archetypy numinotyczne, które charakteryzują najważniejsze aspekty
doświadczenia religijnego, związane z intensywnym przeżywaniem obecności Bożej.
Owe numinotyczne archetypy na setki lat określiły istotę rosyjskiej literatury
średniowiecznej: wniknięcie w pierwotny obraz Boga staje się idealną, najwyższą
w swym dążeniu do duchowości konstantę kultury. Archetypy te analizowane są
w związkach z innymi pierwotnymi motywami składającymi się na średniowieczny
obraz świata: Boga — Świata — Człowieka.


Pobierz


BolszkowaA. (1). БОГ — МИР — ЧЕЛОВЕК В ЛИТЕРАТУРЕ РУССКОГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ. Przegląd Rusycystyczny, (3). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/7228

Ałła Bolszkowa  allabolshakova@mail.ru
IMLI Moskwa