Sprawozdanie: II Międzynarodowa Konferencja Naukowa Mowa — człowiek — świat: perswazja językowa w różnych dyskursach, Gdańsk 10–11 maja 2018 rokuAbstrakt

Sprawozdanie: II Międzynarodowa Konferencja Naukowa Mowa — człowiek — świat: perswazja językowa w różnych dyskursach, Gdańsk 10–11 maja 2018 roku

Pobierz


Sładkiewicz Żanna, & KlimkiewiczA. (1). Sprawozdanie: II Międzynarodowa Konferencja Naukowa Mowa — człowiek — świat: perswazja językowa w różnych dyskursach, Gdańsk 10–11 maja 2018 roku. Przegląd Rusycystyczny, (4). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/7352

Żanna Sładkiewicz  filzs@ug.edu.pl
Uniwersytet Gdański 

Dr hab., profesor nadzw., kierownik Katedry Pragmatyki Komunikacji
i Akwizycji Języka w Instytucie Rusycystyki i Studiów Wschodnich Uniwersytetu Gdańskiego. Kierownik Pracowni badań nad perswazją językową; zastępca redaktora nacz. rocznika „Studia Rossica Gedanensia”, członek PTJ i PTR. Opublikowała ponad 80 prac z zakresu językoznawstwa rosyjskiego,
frazeologii, komunikologii, pragmalingwistyki, lingwokulturologii, socjolingwistyki,
dyskursologii i glottodydaktyki. Autorka i współredaktorka monografii: Политический фельетон в свете теории речевого воздействия (Gdańsk 2013); „Słowa, słowa, słowa”... w komunikacji językowej
III (Gdańsk 2011); „Mówimy, jak mówimy…”. Komunikacja w języku potocznym. Podejście interdyscyplinarne (Gdańsk 2014); „Mówimy, jak mówimy...” Gdzie ukryta jest potoczność? (Gdańsk 2015); Imiona komunikacji

językowej, czyli demakijażowanie sensów (Gdańsk 2015); W poszukiwaniu tożsamości językowej, t. I (Gdańsk 2016), Perswazja językowa w różnych dyskursach, t. I i II (Gdańsk 2017).
Kontakt: filzs@ug.edu.pl
ORCID: 0000-0001-7237-5328


Aleksandra Klimkiewicz 
Uniwersytet Gdański 

Dr, adiunkt w Katedrze Pragmatyki Komunikacji i Akwizycji Języka Instytutu Rusycystyki i Studiów Wschodnich Uniwersytetu Gdańskiego. Zajmuje
się lingwistyką edukacyjną, kształceniem językowym osób dorosłych, uwarunkowaniami językowymi i kulturowymi w komunikacji w kontekście edukacyjnym, nowymi zjawiskami językowymi w rosyjskiej przestrzeni internetowej, prowadzi badania w zakresie lingwodydaktyki komputerowej.
Kontakt: a.klimkiewicz@ug.edu.pl
ORCID: 0000-0001-8606-4475.