Zjawy wokół nas. Opowieść Władimira Kantora jako przykład realizmu magicznego


Abstrakt

W artykule utwór Władimira Kantora rozpatrywany jest w perspektywie realizmu magicznego. Szczególna uwaga zostaje skierowana na współistnienie w jednej przestrzeni różnych warstw i wymiarów istnienia. Zgodnie z realistyczno-magicznym postrzeganiem świata, jego obraz u Kantora jest w pełni realny, ale nie ograniczony poprzez materię czy zasady fizyki. Siła nieczysta wpływa na los głównego bohatera i jego bliskich, on zaś próbuje zrozumieć jej istotę i rolę, a także podejmuje z nią walkę. Również kategorie czasu i przestrzeni, a przede wszystkim sytuacja narracyjna opowieści, odpowiadają fundamentalnym cechom tekstów zaliczanych do realizmu magicznego.


Słowa kluczowe

realizm magiczny; Władimir Kantor; zjawy

К. Баршт, «… И бездны мрачной на краю…». Непредвзятая версия Владимира Кантора, «Звезда» 2018, № 4, http://magazines.russ.ru/zvezda/2018/4/i-bezdny-mrachnoj-na-krayu-pr.html (dostęp: 23.07.2018).
Большой толковый словарь русского языка, С. А. Кузнецов (гл. ред.), «Норинт», Санкт-Петербург 2001.
В. Кантор, Нежить, или выживание на краю подземного мира. Странная повесть, фантазия в духе Босха, «Нева» 2017, № 8, s. 7-79, http://magazines.russ.ru/neva/2017/8/nezhit-ili-vyzhivanie-na-krayu-podzemnogo-mira.html (23.07.2018).
K. Mroczkowska-Brand, Przeczucia innego porządku. Mapa realizmu magicznego w literaturze światowej XX i XXI wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009.
T. Pindel, Realizm magiczny. Przewodnik (praktyczny), Universitas, Kraków 2014.
Wielki słownik rosyjsko-polski, A. Mirowicz, I. Dulewiczowa, I. Grek-Pabisowa, I. Maryniakowa (red.), Wiedza Powszechna, Warszawa 1993.
Pobierz

Opublikowane : 2020-10-07


TrojanowskaU. (2020). Zjawy wokół nas. Opowieść Władimira Kantora jako przykład realizmu magicznego. Przegląd Rusycystyczny, (1). https://doi.org/10.31261/pr.7925

Urszula Ewa Trojanowska  ula.trojanowska@gmail.com
Uniwersytet Jagielloński  Polska
http://orcid.org/0000-0002-2351-822X

Dr, adiunkt w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autorka monografii Archetyp DOMU w dwudziestowiecznej literaturze rosyjskiej. Lidia Czukowska, Jurij Trifonow, Anatolij Pristawkin (Kraków 2008) oraz kilkudziesięciu artykułów dotyczących wybranych zagadnień z zakresu literatury rosyjskiej XX i XXI wieku. Jej główne zainteresowania badawcze koncentrują się wokół współczesnej literatury rosyjskiej, a szczególnie rosyjskiego wariantu realizmu magicznego.