Czapajew w krainie archetypów (psychologia Junga we wczesnych powieściach Pielewina)


Abstrakt

W artykule podjęto próbę spojrzenia na wczesną twórczość powieściową Pielewina przez pryzmat psychologii analitycznej Carla Gustava Junga. Takie spojrzenie uzasadnione jest sygnałami wewnątrztekstowymi, zawartymi przez pisarza w jego twórczości — co pokazano na przykładzie powieści Mały palec Buddy (1996). Rozszerzenie zakresu badań na inne utwory Pielewina — od Omon Ra (1992) do Empire V (2006) ze szczególnym uwzględnieniem Generation P (1999) — pozwoliło ukazać psychologiczne jądro tematyczne twórczości pisarza, to jest — centralny także dla samej myśli Junga — proces indywiduacji.


Słowa kluczowe

Pielewin; Jung; psychologia; psychoanaliza

Bierdiajew, Mikołaj. Królestwo Ducha i królestwo cezara. Transl. Paprocki, Henryk. Kęty: Antyk, 2003.

Campbell, Joseph. Bohater o tysiącu twarzy. Transl. Jankowski, Andrzej. Poznań: Zysk, 1997.

Fowles, John. Mag. Transl. Fiszer, Ewa. Poznań: Zysk, 1996.

Frye, Northrop. “Mit I”. Wielki kod. Biblia i literatura. Bydgoszcz: Homini, 1998. 62–79.

Jacobi, Jolande. Psychologia C. G. Junga. Transl. Glodek, Grażyna, Glodek, Gregor. Poznań: Zysk, 2014.

Jaworski, Mateusz. Rekonfiguracja w poetyce powieściowej Wiktora Pielewina. Solipsyzm — język — historia. Poznań: UAM, 2017 <http://hdl.handle.net/10593/17914>.

Jung, Carl Gustav. On the Method of Dream Interpretation, <http://assets.press.princeton.edu/chapters/s8500.pdf>.

Jung, Сarl Gustav. Praktyka psychoterapii. Transl. Reszke, Robert. Warszawa: KR, 2016.

Jung, Carl Gustav. Typy psychologiczne. Transl. Reszke, Robert. Warszawa: KR, 2015.

Karadzhev, Boris, Ryabushev, Grigoriy. Pisatel' “P”. Popytka identifikatsii (film). 2003. <https://www.youtube.com/watch?v=zjgTvPZkcyw> [Караджев, Борис, Рябушев, Григорий. Писатель “П”. Попытка идентификации (фильм). 2013. <https://www.youtube.com/watch?v=zjgTvPZkcyw> ].

Łaniewski Paweł. “Przestrzenie postmodernistycznej gry w powieści ‘Mały palec Buddy’ Wiktora Pielewina”. Literatura Ludowa. 2016, nr 4–5. 61–68.

Machoń, Henryk. “Wprowadzenie”. Przewodnik po myśli Carla Gustava Junga. Ed. Machoń, Henryk. Warszawa: PWN, 2017. 7–10.

Maier, Emanuel. The Psychology of C.G. Jung in the Works of Hermann Hesse. <http://hesse.projects.gss.ucsb.edu/papers/maier.pdf>.

Menton, Seymour. “Jorge Luis Borges, Magic Realist”. 411–426. Hispanic Review 1982, no. 4 (50). <https://www.jstor.org/stable/472332>.

Olchanowski, Tomasz. “Jungowska diagnoza kultury współczesnej”. Przewodnik po myśli Carla Gustava Junga. Ed. Machoń, Henryk. Warszawa: PWN, 2017. 224–240.

Pańkowska, Ewa. Powieści Wiktora Pielewina. Kontekst postmodernistyczny. Interpretacje. Białystok: Prymat, 2016.

Pelevin, Viktor. Chapayev i Pustota. Moskva: Vagrius, 2001 [Пелевин, Виктор. Чапаев и Пустота. Москва: Вагриус, 2001].

Pelevin, Viktor. Generation “P”. Moskva: Vagrius, 1999 [Пелевин, Виктор. Generation “П”. Москва: Вагриус, 1999].

Posacki A. “Carl Gustav Jung a problem zła. Antychrześcijańskie aspekty psychoanalizy”. “RadioMaryja.pl”. 7.01.2007. <https://www.radiomaryja.pl/bez-kategorii/carl-gustaw-jung-a-problem-zla/>.

Prokopiuk, Jerzy. “C. G. Jung, czyli gnoza XX wieku”. Jung, Carl Gustav. Archetypy i symbole. Transl. Prokopiuk, Jerzy. Warszawa: Czytelnik, 1993. 6–57.

Robert, Maciej. “Jak to się robi w Rosji?”. Xiegarnia.pl. 30.12.2013. <https://xiegarnia.pl/artykuly/jak-to-sie-robi-w-rosji/>.

Tokarczuk, Olga. “Świat z odwrotnej strony”. Kontrapunkt. Magazyn kulturalny “Tygodnika Powszechnego” 1996, no. 10, <http://www.tygodnik.com.pl/kontrapunkt/10/tokarczuk.html>.

Trzcińska, Izabela. “Jung a tradycja ezoteryczna”. Przewodnik po myśli Carla Gustava Junga. Ed. Machoń, Henryk. PWN: Warszawa, 2017. 191–204.

Yunggren [Ljunggren], Magnus. Russkiy Mefistofel'. Zhizn' i tvorchestvo Emiliya Metnera. Transl. Skidana, Aleksandra. Akademicheskiy proyekt: Sankt-Peterburg, 2001 [Юнггрен, Магнус. Русский Мефистофель. Жизнь и творчество Эмилия Метнера. Пер. Скидана, Александра. Академический проект: Санкт-Петербург, 2001].

Pobierz

Opublikowane : 2020-10-07


Bachora Łukasz. (2020). Czapajew w krainie archetypów (psychologia Junga we wczesnych powieściach Pielewina). Przegląd Rusycystyczny, (1). https://doi.org/10.31261/pr.8663

Łukasz Bachora  lukasz.bachora@gmail.com
Uniwersytet Gdański  Polska
http://orcid.org/0000-0002-0676-6459