Funkcjonalny paradygmat przyimka


Abstrakt

Oceniony oryginalne wydanie „Rosyjskie przyimki i środki przyimkowe. Materiały do ​​funkcjonalnego i gramatycznego opisu rzeczywistego użycia. Książka 2: Rejestr rosyjskich przyimków: A - B (gramatyka obiektywna)” (Wydawnictwo URSS, Moskwa 2018) o statusie formalno-gramatycznym , ich paradygmaty semantyczne i morfosyntaktyczne, badając ewolucję poglądów autorów materiałów i identyfikując kwalifikujące atrybuty jądrowej, jądrowej, pierwszej strefy peryferyjnej i drugiej strefy peryferyjnej jednostek przyimkowych. Uwzględniono cechy artykułu leksykograficznego w analizowanych materiałach oraz określono cechy kwalifikacyjne statusu jednostek przyimkowych w semantyczno-syntaktycznych i komunikacyjnych strukturach zdań.


Słowa kluczowe

jednostka przyimkowa, gramatyka funkcjonalna, paradygmat semantyczny, paradygmat morfosyntaktyczny, paradygmat formalno-gramatyczny, paradygmat komunikacyjny

Kanyushkevich, Maryya, Byelaruskiya prynazownikii ikh analahi. Hramatyka real’naha wzhyvannya. Materyyaly da slownika: [U 3 ch.], Grodna: Grodzenski dzyarzhawny wniversitet imya Yanki Kupaly,2008–2010, Ch. 1: Dyyapazon A–L, Ch. 2: Dyyapazon M–P, Ch. 3: Dyyapazon R–Ya [Канюшкевіч, Марыя, Беларускія прыназоўнікі і іх аналагі. Граматыка рэальнага ўжывання. Матэрыялы да слоўніка: [У 3 ч.], Гродна: Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы,2008–2010, Ч. 1: Дыяпазон А–Л, Ч. 2: Дыяпазон М–П, Ч. 3: Дыяпазон Р–Я],

Lachur, Czeslaw. Polskie przyimki wtórne i jednostki o funkcji przyimkowej w użyciu realnym: materialy do słownika (w zestawieniu z językiem rosyjskim). T. 1: a conto — oprócz. Opole, Kępa: Wydawnictwo NOWIK Sp.j., 2019.

Peshkovskiy, Aleksandr. Ob’’ektivnaya i normativnaya tochka zreniya na yazyk. Moskva: URSS: LIBROKOM, 2010 [Пешковский, Александр. Объективная и нормативная точка зрения на язык. Москва: URSS : ЛИБРОКОМ, 2010].

Skoblikova, Ekaterina. Soglasovaniye i upravleniye v russkom yazyke. Moskva: Prosveshenie, 1971 [Скобликова, Екатерина. Согласование и управление в русском языке. Москва: Просвещение, 1971]

Vsevolodova, Mayya, “K grammatike vtorichnykh predlogov”. In: Czeslaw Lachur. Polskie przyimki wtórne i jednostki o funkcji przyimkowej w użyciu realnym: [materialy do słownika (w zestawlieniu z językiem rosyjskim). T. 1: a conto — oprócz, Opole, Kępa: Wydawnictwo NOWIK Sp.j., 2019: 11–16 [Всеволодова, Майя, “К грамматике вторичных предлогов”. B кн.: Czeslaw Lachur. Polskie przyimki wtórne i jednostki o funkcji przyimkowej w użyciu realnym: materialy do słownika (w zestawlieniu z językiem rosyjskim). T. 1: a conto — oprócz, Opole, Kępa: Wydawnictwo NOWIK Sp.j., 2019: 11–16].

Vsevolodova, Mayya, Kukushkina, Olga, Polikarpov, Anatolij. Russkie predlogi i sredstva predlozhnogo tipa: materialy k funkcionalno-grammaticheskomu vsego opisaniyu realnogo upotrebleniya. Kn. 1: Vvedenie v obektivnuyu gramatiku i leksikografiyu russkih predlozhnyh edinic, Moskva: LIBROKOM, 2013 [Всеволодова, Майя, Кукушкина, Ольга, Поликарпов, Анатолий. Русские предлоги и средства предложного типа: материалы к функционально-грамматическому всего описанию реального употребления. Кн. 1: Введение в объективную граматику и лексикографию русских предложных единиц, Москва: ЛИБРОКОМ, 2013].

Zahnitko, Anatoliy, Danyluk, Illia, Sytar, Hanna, Shchukina, Inna. Slovnyk ukrainskykh pryimennykiv. Donetsk: TOV VKF „BAO”, 2007 [Загнітко, Анатолій, Данилюк, Ілля, Ситар, Ганна, Щукіна, Інна. Словник українських прийменників. Донецьк: ТОВ ВКФ „БАО”, 2007].

Zahnitko, Anatoliy, Vynohradova, Kateryna, Vsevolodova, Maiia et all. Funktsionalno-komunikatyvna i tekstova paradyhma ukrainskykh pryimennykiv ta yikhnikh ekvivalentiv. Donetsk: Veber (Donetska filiia), 2009 [Загнітко, Анатолій, Виноградова, Катерина, Всеволодова, Майя та ін. Функціонально-комунікативна і текстова парадигма українських прийменників та їхніх еквівалентів. Донецьк: Вебер (Донецька філія), 2009].

Pobierz

Opublikowane : 2020-10-07


ZahnitkoA. (2020). Funkcjonalny paradygmat przyimka. Przegląd Rusycystyczny, (1). https://doi.org/10.31261/pr.9048

Anatolii Panas Zahnitko  a.zagnitko@donnu.edu.ua
Uniwersytet Doniecki  Ukraina

Doktor nauk filologicznych (filologii), profesor Wydziału Lingwistyki Ogólnej i Stosowanej oraz Filologii Słowiańskiej Donieckiego Uniwersytetu Narodowego imienia Wasyla Stusa (Winnica). Zainteresowania naukowe: językoznawstwo teoretyczne, ogólne, porównawczo-historyczne i słowiańskie, funkcjonalne, komunikacyjne, tekstowe, korpusowe, stosowane; teoria systemów językowych;  gramatyka przypadkowa, analityczna, formalna. Monografie: Teorija linhwopersonołohiji. Winnycia, 2017; Mownyj prostir hramatyky. Winnycia, 2018; Delineation of Linguopersonology and Linguoaxiology. Poznan: Adam Mickiewicz University, 2019; Teoriji linhwistycznych uczeń. Winnycia, 2019.