Problem starowierców-filiponów w Północnej Dobrudży: pustelnia Kiteleska


Abstrakt

Rosyjscy starowiercy-baezpopwcy (filiponowie/lipowanowie) w Rumunii byli znani od dawna. Równocześnie materiałów na ich temat praktycznie nie ma. Celem artukułu (na podstawie analizy źródeł rękopiśmiennych i rumuńskich realioznawczych materiałów) jest wprowadzenie do obiegu naukowego nowych danych dotyczących istnienia ich pustelni w Północnej Dobrudży w drugiej połowie XIX wiek. W artykule wykorzystane zostały metody opisowe, komaratystyczne i interpretacyjne. W kilku filipowskich rękopisach wspomniana została nieznana dotąc "Pustelnia Kiteleska" znajdująca się "za Dunajem". Dane odnalezione w dokumnetach filipowców pozwalają uznać tę pustelnię za bezpopowski monaster we wsi Tikileszti, położonej na prawym brzegu Dunaju w żudecu Tylcza. Wiemy dziś o dwuanstu mieszkańcach tej pustelni, którzy przebywali tam w różnym czasie, najpewniej od połowy lat pięćdziesiątych co najmniej do połowy lat siemdziesiątych XIX wieku. Potem pustelnia w Tikileszti przestała istnieć, a na jej miejscu zorganizowano leprozorium.


Słowa kluczowe

Starowiercy; bezpopowcy; filipowcy; Rumunia; Pustelnia kiteleska; Tikileszti

Pobierz

Opublikowane : 2020-10-07


MorozowaN. (2020). Problem starowierców-filiponów w Północnej Dobrudży: pustelnia Kiteleska. Przegląd Rusycystyczny, (1). https://doi.org/10.31261/pr.9116

Nadezda Morozowa  nadezda.morozova@lki.lt
Instytut Języka Litewskiego, Wilno, Litwa  Litwa