Punktacja MEiN:

40

ISSN: 1898-2433 (Print) ISSN: 2353-9887 (Online)

         Metadata from Crossref logo          Metadata from Crossref logo        Crossref Similarity Check logo

Romanica Silesiana stanowi forum dyskusji dla badaczy polskich i zagranicznych w dziedzinie literaturoznawstwa i przekładu literackiego. Założone z inicjatywy prof. Krzysztofa Jarosza w 2006 roku (redaktora naczelnego do roku 2017) jako rocznik, od 2018 roku czasopismo ukazuje się w trybie półrocznym. Każdy numer czasopisma skupia się wokół określonego przez redaktora tematycznego zagadnienia lub problemu w odniesieniu do literatur francusko- i hiszpańskojęzycznych oraz literatury włoskiej, nie ograniczając się jednak do wyżej wymienionych. Różnorodność tematyczna wzbogacona jest w ten sposób wielojęzycznością publikowanych artykułów.

Celem zespołu redakcyjnego czasopisma jest terminowe publikowanie najlepszych prac autorstwa cenionych badaczy z Polski i zagranicy. Wysoki poziom publikowanych artykułów zapewnia każdorazowy (w zależności od problematyki tekstu) dobór recenzentów z grona uznanych ekspertów w dziedzinie literaturoznawstwa, szczególnie z ośrodków zagranicznych. Dzięki najlepszym recenzentom i autorom czasopismo znajdzie się w renomowanym kręgu naukowym i na stałe wejdzie do obiegu naukowego. Kolejnym celem zespołu redakcyjnego jest poszerzanie Rady Redakcyjnej o wybitnych specjalistów o ugruntowanym prestiżu stale potwierdzanym liczbą artykułów i cytowań.

Stałym działem są "studia" (études), w ramach których, w zależności od numeru czasopisma, mogą zostać wyodrębnione grupy tematyczne. Wszystkie opublikowane artykuły są recenzowane.
Ponadto,mogą występować dwa dodatkowe działy: Recenzje opublikowanych pozycji krytycznych (Comptes rendus) oraz Varia (publikacje z tego działu również podlegają recenzji).

Publikacja artykułów w czasopiśmie jest nieodpłatna, a poszczególne numery są dostępne w formule Open Access.

Czasopismo jest współwłasnością Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego oraz Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Złożenie tekstu do Redakcji jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na udostępnianie tegoż tekstu wraz z metadanymi na warunkach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.

 
 

Romanica Silesiana, 24 (2/2023) - Autour de la vie et de l’œuvre de Régine Robin

2023-01-20

Le numéro 24 de la revue « Romanica Silesiana » sera consacré à Régine Robin – écrivaine, essayiste, critique, linguiste, historienne et sociologue néo-québécoise, une des représentantes les plus éminentes des écritures migrantes, phénomène propre notamment à la littérature québécoise. Nous avons décidé de consacrer tout le volume de la revue à la mémoire de l‘écrivaine, mais aussi de la professeure de sociologie, bref d’un personnage hors pair, d’une grande intellectuelle et d’une vive intelligence qui nous a quitté le 3 février 2023. Or, l’œuvre n’est pas morte : elle croîtra et c’est pour cela que nous invitons les lecteurs et lectrices, en un mot, les enthousiastes de l’œuvre de Régine Robin à partager leurs témoignages, à se pencher sur les écrits de Régine Robin et à réfléchir sur sa présence dans la réflexion littéraire, sociologique et historique aujourd’hui.

Dates importantes :

Les textes rédigés selon les indices du protocole de rédaction (plus bas) sont à déposer sur le site web de la revue :

https://journals.us.edu.pl/index.php/RS/about/submissions

avant le 30 avril 2023

Pour voir l’instruction du dépôt de textes (en anglais) :

https://journals.us.edu.pl/index.php/index/for_the_authors

 Page Internet de la revue Romanica Silesiana:

https://journals.us.edu.pl/index.php/RS

https://journals.us.edu.pl/index.php/RS/issue/archive

 

Protagonistas silenciados de la Historia. (Pos)memoria(s) de la violencia dictatorial en la literatura española e hispanoamericana de los siglos XX y XXI

2022-04-12

La editora del volumen: Marta Kobiela-Kwaśniewska: marta.kobiela-kwasniewska@us.edu.pl

Además de los artículos estrechamente relacionados con la temática del volumen, se aceptarán trabajos vinculados con la traducción literaria, y también reseñas de obras teóricas y críticas sobre literatura y traducción publicadas recientemente.   

Recepción de propuestas (título, resumen de 200 palabras, bibliografía orientativa) y de reseñas: 30.11.2021

Confirmación de la aceptación de la propuesta: 02.12.2021

Entrega de los artículos seleccionados: 15.01.2022

Publicación de la revista: último trimestre del año 2022

Verdades con minúscula. Confrontaciones con la realidad en la narrativa contemporánea

2022-03-25

Los editores del volumen: 
Katarzyna Gutkowska-Ociepa: katarzyna.gutkowska@us.edu.pl
Guillermo Sánchez Ungidos: sanchezguillermo@uniovi.es

Este volumen será fruto de la colaboración entre el Instituto de Estudios Literarios de la Universidad de Silesia en Katowice y el Área de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada de la Universidad de Oviedo.

Recepción de propuestas (título, resumen de 200 palabras, bibliografía orientativa) y de reseñas: 30 de abril de 2022

Confirmación de la aceptación de la propuesta: 7 de mayo de 2022

Entrega de los artículos seleccionados: 31 de julio de 2022

Publicación de la revista: a mediados de 2023  • BazHum
  • CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
  • CEEOL - Central and Eastern European Online Library
  • PBN - Polska Bibliografia Naukowa

MEiN
40