<i>Lo real</i> y el coro: ¿parodia o juego con una convención?Résumé

In Lo real (2001) by Belén Gopegui, a novel treating of relations between an individual and the capitalist society, a special character is revived, namely the chorus. While confronting the role it plays in the Spanish novel under analysis using the theories of the functions of the chorus as a constitutent of ancient tragedy, we answer the question whether the writer’s act of introducing this collective character to a comtemporary prose work should be treated as a parody or as playing with a commonly known literary convention, aimed to achieve specific objectives. The discussion touches on, for instance, the concept of the chorus as an interlude, a rightful participant in the plot, ethical authority, a literary “extension” of the author, an ideal reader etc.


Key words: Contemporary Spanish prose, Greek tragedy, chorus, Belén Gopegui.


Azanccot, Nuria, 2001: “Carmen Martín Gaite me enseñó a decir que no”. El cultural. Consultado el 8 de febrero de 2009. En: http://www.elcultural.es/historico_articulo.asp?c=489.

García Posada, Miguel, 2001: “De la impostura”. Babelia. Consultado el 10 de mayo de 2003. En: http://www.elpais.es/suplementos/babelia/20010324/b11.html.

Horacy, 1989: „Sztuka poetycka”. W: Udalska, Eleonora, red.: O dramacie. Od Arystotelesa do Goethego. Warszawa, Fundacja Astronomii Polskiej.

Iser, Wolfgang, 1987: El acto de leer. Madrid, Taurus.

Japola, Józef, 1983: „Metafora a teoria aktów mowy”. W: Głowiński, Michał, Okopień-Sławińska, Alina, red.: Studia o metaforze II. Wrocław, PAN.

Kitto, Humphrey D.F., 1997: Tragedia grecka. Studium literackie. Bydgoszcz, Wydawnictwo Homini.

Miodońska-Brookes, Ewa, 1997: „W poszukiwaniu Chóru jako persony dramatu”. W: Eadem: „Mam ten dar bowiem: patrzę się inaczej”. Szkice o twórczości Stanisława Wyspiańskiego. Kraków, Universitas.

Nietzsche, Friedrich, 2001: Narodziny tragedii albo Grecy i pesymizm. Kraków, Wydawnictwo Baran i Suszczyński.

Partyga, Ewa, 2004: Chór dramatyczny w poszukiwaniu tożsamości teatralnej. Kraków, Księgarnia Akademicka.

Schiller, Friedrich, 1959: „O zastosowaniu chóru w tragedii”. W: Goethe i Schiller o dramacie i teatrze. Wrocław, Ossolineum.

Szturc, Włodzimierz, 1998: Teoria dramatu romantycznego w Europie XIX wieku. Bydgoszcz, Wydawnictwo Homini.

Trueba, Virginia, 2002: “Contra la literatura cursi: Belén Gopegui”. Literate World. Consultado el 10 de mayo de 2003. En: http://www.literateworld.com/spanish/2002/portada/apr/w01/belengopegui.html.

Zieliński, Andrzej, 1993: „Wstęp do rozdziału IV”. W: Udalska, Eleonora, red.: Od Hugo do Witkiewicza. Warszawa, Fundacja Astronomii Polskiej.Ewelina Szymoniak  ewelina.szymoniak@us.edu.pl
Universidad de Silesia