“Nel paese del Gattopardo”. Gustaw Herling‑Grudziński e Giuseppe Tomasi di LampedusaRésumé

The present work is devoted to the problem of reception of the Sicilian literature in the Gustaw Herling‑Grudziński’s œuvre. The article is an analysis of the Herling‑Grudziński’s essay on The Leopard published in 1959 in “Kultura”. Herling in his work analyzes the crucial problem of the sicilianity (sicilianità) and the obsession with death. In the Journal Written at Night and in the essay about Lampedusa Grudziński “rewrites” the vision of Sicily and diagnoses the problem of insularity (insularità).

Key words: Gustaw Herling‑Grudziński, Giuseppe Tomasi di Lampedusa, Sicily, The Leopard, insularity


Herling‑Grudziński Gustaw, 1992: Diario scitto di notte. Trad. Donatella Tozzetti. Milano: Feltrinelli.

Herling‑Grudziński Gustaw, 1995a: Dziennik pisany nocą 1971—1972. Wstęp K. Pomian. Warszawa: Czytelnik.

Herling‑Grudziński Gustaw, 1995b: Dziennik pisany nocą 1973—1979. Warszawa: Czytelnik.

Herling‑Grudziński Gustaw, 1997a: Dziennik pisany nocą 1989—1992. Warszawa: Czytelnik.

Herling‑Grudziński Gustaw, 1997b: „Rembrandt w miniaturze”. W: ideM: Dziennik pisany nocą 1989—1992. Warszawa: Czytelnik.

Herling‑Grudziński Gustaw, 1997c: “Il Gattopardo”. W: idem: Godzina cieni. Eseje. Warszawa: Czytelnik, 233—242.

Herling‑Grudziński Gustaw, 1998: Dziennik pisany nocą 1993—1996. Warszawa: Czytelnik.

Herling‑Grudziński Gustaw, 2000: Dziennik pisany nocą 1997—1999. Warszawa: Czytelnik.

Jeleński Konstanty A., 1992: Gepard w proch obrócony. Przekł. Jerzy LisowsKi. „Zeszyty Literackie”, nr 4.

Kasprzysiak Stanisław, 2009: Posłowie. W: Giuseppe Tomasi di Lampedusa: Gepard. Przekł. Stanisław Kasprzysiak. Warszawa: Czuły Barbarzyńca Press, 310—311.

Madrignani Carlo A., 2007: Il romanzo della “terrificante insularità”. In: idem: Effetto Sicilia. Genesi del romanzo moderno. Macerata: Quodlibet.

Orlando Francesco, 1996: “Ricordo di Lampedusa” (1962) seguito da “Da distanze diverse” (1996). Torino: Bollati Boringhieri.

Sawicka Elżbieta, Herling‑Grudziński Gustaw, 1997: „W krainie Lamparta”. W: Elżbieta Sawicka: Widok z wieży. Rozmowy z Gustawem Herlingiem‑Grudzińskim. Warszawa: Oficyna Wydawnicza MOST.

Tomasi di Lampedusa Giuseppe, 1993: Lampart. Przekł. Zofia Ernstowa, przypisy Gustaw Herling‑Grudziński. Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie.

Tomasi di Lampedusa Giuseppe, 1992: Dwa listy i testament. Przekł. Halina Kralowa. „Zeszyty Literackie”, nr 4.

Tomasi di Lampedusa Giuseppe, 2005: Il Gattopardo. Edizione conforme al manoscritto del 1957. Milano: Feltrinelli.Magdalena Śniedziewka  krzysztof.jarosz@us.edu.pl
Instytut Badań Literackich PAN 
Magdalena Śniedziewska – dottore di ricerca presso Pracownia Poetyki Historycznej IBL PAN nell’ambito dello stage post‑dottorato del Centro Nazionale della Scienza. L’autrice dei libri: Wierność rzeczywistości. Zbigniew Herbert o postawie wobec świata i problemach jego repre‑
zentacji (Kraków 2013) e Siedemnastowieczne malarstwo holenderskie w literaturze polskiej po 1918 roku (Toruń 2014).