Feministyczna krytyka kulturowych przedstawień ról genderowych


Abstrakt

W założeniu artykuł ma przybliżyć zagadnienie, jakim jest krytyka kulturowych ról genderowych z perspektywy feministycznej. Autorka przedstawia w nim przemiany kulturowego obrazu kobiety na przestrzeni wieków oraz wpływ ruchów kobiecych na jego zmianę.


Słowa kluczowe

feminizm; gender; role społeczne; ruchy kobiece; fale feminizmu; patriarchat; krytyka feministyczna

Anioł, J. (2014). Kobieta-matka w roli zawodowej. Obrazy pracujących matek w polskich i amerykańskich serialach telewizyjnych. Kultura — Społeczeństwo — Edukacja nr 1(5).

Badinter, E. (1992). Historia miłości macierzyńskiej. Przeł. K. Choiński. Warszawa: Oficyna Wydawnicza VOLUMEN.

Barska, A. (2005). Tożsamość społeczno-kulturowa płci w kontekście ponowoczesnego świata. W: A. Barska, E. Mandal (red.), Tożsamość społeczno-kulturowa płci. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.

Beard, M. (2018). Kobiety i władza. Manifest. Przeł. E. Hornowska. Poznań: Rebis.

Bem, S.L. (2000). Męskość, kobiecość. O różnicach wynikających z płci. Przeł. S. Pikiel. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Bolen, J.S. (2016). Boginie w każdej kobiecie. Przeł. M. Junkieles. Józefów: Wydawnictwo Yemaya.

Beauvoir, S. de (1953). The Second Sex. London.

Beauvoir, S. de (2014). Druga płeć. Przeł. G. Mycielska, M. Leśniewska. Warszawa: Wydawnictwo Czarna Owca.

Dwa lata temu jeden hashtag zmienił świat. #MeToo (2019). Pobrano z: https://spidersweb.pl/2019/10/metoo-historia-molestwowanie-seksualne.html (data dostępu: 16.10.2020).

Gender. Pobrano z: http://ozkultura.pl/wpis/3757/16 (data dostępu: 16.10.2020).

Gender. Pobrano z: https://sjp.pwn.pl/sjp/gender;2559039.html (data dostępu: 16.10.2020).

Gender: między ideologią a nauką, czyli co to właściwie jest. (2013). Pobrano z: https://histmag.org/Gender-miedzy-ideologia-a-nauka-8845 (data dostępu: 16.10.2020).

Graff, A. (2005). Trzecia fala feminizmu. Pobrano z: http://www.wysokieobcasy.pl/wysokie-obcasy/1,53662,2715339.html?disableRedirects=true (data dostępu: 16.10.2020).

Helios, J., Jedlecka, W. (2018). Urzeczywistnianie idei feminizmu w ogólnoświatowym dyskursie o kobietach. Wrocław: E-Wydawnictwo.

Helios, J., Jedlecka, W. (2016). Wpływ feminizmu na sytuację społeczno-prawną kobiet. Wrocław: E-Wydawnictwo.

Hofstede, G., Hofstede, G.J. (2007). Kultury i organizacje. Zaprogramowanie umysłu. Przeł. M. Durska. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Kamińska-Rudnicka, M. (2014). Feminizm Simone de Beauvoir jako obraz feminizmu drugiej fali. Pobrano z: http://machinamysli.org/feminizm-simone-de-beauvoir-jako-obraz-feminizmu-drugiej-fali (data dostępu: 16.10.2020).

Kapelusz, A. (2006). Historia baby z wąsami, czyli feminizm wczoraj i dziś. Pobrano z: http://www.racjonalista.pl/kk.php/s,5011 (data dostępu: 16.10.2020).

Kozera, B. (2005). Równość kobiet i mężczyzn. W: A. Barska, E. Mandal (red.), Tożsamość społeczno-kulturowa płci. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.

Kratochvil, S. (1978). Psychoterapia. [Przeł. A. Ciechanowicz, M. Erhardt-Gronowska]. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Krótka historia ruchów działających na rzecz kobiet. Pobrano z: https://dziecisawazne.pl/krotka-historia-ruchow-dzialajacych-na-rzecz-kobiet/(data dostępu: 16.10.2020).

Mandal, E. (2003). Kobiecość i męskość. Popularne opinie a badania naukowe. Warszawa: Żak.

More than 12M „Me Too” Facebook posts, comments, reactions in 24 hours (2017). Pobrano z: cbsnews.com/news/metoo-more-than-12-million-facebook-postscomments-reactions-24-hours/(data dostępu: 16.10.2020).

Nie znają się na matmie, ale świetnie radzą sobie z dziećmi? Rozbrajamy stereotypy o kobietach (2017). Pobrano z: https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/nauka/1715410,4,nie-znaja-sie-na-matmie-ale-swietnie-radza-sobie-z-dziecmirozbrajamy-stereotypy-o-kobietach.read (data dostępu: 16.10.2020).

Obserwatorium Żywej Kultury. Pobrano z: ozkultura.pl (data dostępu: 16.10.2020).

Panuszko, A. (2013). „Chciałabym zgłosić usiłowanie gwałtu...”. Policja: proszę przyjść jutro. Pobrano za: https://www.wprost.pl/tylko-u-nas/383677/chcialabym-zglosic-usilowanie-gwaltu-policja-prosze-przyjsc-jutro.html (data dostępu: 16.10.2020).

Paradoksy emancypacji (2013). Pobrano z: http://www.naukaonline.pl/naszeteksty/nauki-humanistyczne/item/34-paradoksy-emancypacji (data dostępu: 16.10.2020).

Pawlak, Z. (2014). Filozoficzne aspekty ideologii „gender”. Studia Włocławskie T. 16.

Phillips, A. (1992). Czy feministki muszą zrezygnować z liberalnej demokracji? W: P. Śpiewak (red.), Przyszłość demokracji. Wybór tekstów. Warszawa: Fundacja Aletheia.

ROPS (2015). Społeczna rola matki — wyzwania współczesnego macierzyństwa. Raport z badania 2015.

Swalby, R. (2017). „Naukowe” podstawy dyskryminacji kobiet? Ona z nimi walczyła. Pobrano z: https://krytykapolityczna.pl/kultura/czytaj-dalej/naukowe-podstawydyskryminacji-kobiet-ona-z-nimi-walczyla/(data dostępu: 16.10.2020).

Szczap, A. (2013). Rodzina w poglądach wybranych filozofów. Wychowanie w Rodzinie T. 7.

Szmaglińska, K. (2015). Aktualność Sigmunda Freuda: aporie teorii queer i ich przezwyciężenie. Folia Philosophica Vol. 33.

Wodzik, J. (2012). Próba ustalenia statusu ciała w filozofii Simone de Beauvoir. W: T. Rachwał, K. Więckowska (red.), (Nad)użycia ciała w kulturze. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Pobierz

Opublikowane : 2020-10-21


Osińska-SzymańskaM. (2020). Feministyczna krytyka kulturowych przedstawień ról genderowych. Studia Politicae Universitatis Silesiensis, 31, 29-45. https://doi.org/10.31261/spus.10058

Maja Osińska-Szymańska 
https://orcid.org/0000-0003-0919-8407