Elita polityczna Ligi Polskich Rodzin (2001—2007)Abstrakt

Abstract: Political elite of League of Polish Families (2001—2007)

The article analyzes political elites of League of Polish Families (LPR). The main target is demonstration, that real power in the party had group of people concentrated around Roman Giertych, chairman of Congress of LPR and president of party, descending from environment of All‑Polish Youth. That group achieved high position in the party, could subordinate executive powers and convert them on tool of realisation its interests. The effect that activity was lack of internal democracy in LPR and deprivation of executive powers real power for the few decision circle

Key words: political elite, executive powers, tool of realisation of interests


Brudzyński M.: Powstrzymajcie Romana Giertycha. „Myśl Polska” 2007, nr 35.

Brudzyński M.: Skala patologii jest wielka. „Myśl Polska” 2007, nr 25.

Eckardt M.: Co z tą Ligą?, http://www.eckardt.pl/co‑z‑ta‑liga.html (dostęp: 10.10.2010).

Eckardt M.: O Romanie Giertychu część I, http://www.eckardt.pl/o‑romanie‑giertychuczesc‑i.html (dostęp: 10.10.2010).

Eckardt M.: Stronnictwo straconych nadziei, http://www.eckardt.pl/stronnictwostraconych‑nadziei.html (dostęp: 10.10.2010).

Eckardt M.: Sztywnienie na katafalku. „Myśl Polska” 2007, nr 23—24.

Eckardt M.: Wyborczy okres godowy. „Racja Polska”, 2004, nr 2—3.

Jackowski J.M.: Prawdziwie prawdziwi Polacy. „Racja Polska” 2003, nr 9—10.

Jarota J.: TWA‑LPR walczy. „Myśl Polska” 2008, nr 28.

Kowalski B.: Problemem LPR był Roman Giertych. „Myśl Polska” 2008, nr 7.

Kowalski B.: Pytania o Ligę Polskich Rodzin. „Myśl Polska” 2006, nr 18—19.

Liga niezadowolonych. „Rzeczpospolita” 8—9.10.2005.

List posła Wojciecha Wierzejskiego do posła Kazimierza Gołojucha, http://www.lpr.pl/pl/2006/04/10/list‑posla‑wojciecha‑wierzejskiego‑do‑posla‑kazimierza‑golojucha/ (dostęp: 3.10.2010).

List Zarządu Głównego LPR, http://www.lpr.pl/2007/10/30/list‑zarzadu‑glownego‑lpr/ (dostęp: 3.10.2010).

Lista członków zwyczajnych, delegatów na Kongres Ligi Polskich Rodzin 13.03.2003. Sąd Okręgowy w Warszawie, Liga Polskich Rodzin, Ewp 53, T. 4.

Losz K.: Z Sejmu do adwokatury. „Nasz Dziennik” 25.10.2007.

LPR grozi secesją. „Rzeczpospolita” 10.10.2005.

Maj C., Maj E.: Narodowe ugrupowania polityczne w Polsce: 1989—2001. Lublin 2007.

Majda A.: Czy Liga straci Sobecką?. „Rzeczpospolita” 29.03.2006.

Majda A.: Negocjacje na finiszu. „Rzeczpospolita” 19.04.2006.

Majda A.: Partia Giertycha walczy o przetrwanie. „Rzeczpospolita” 1.12.2005.

Majda A.: Potulny jak ligowiec. „Rzeczpospolita” 13.03.2006.

Majda A.: Żołnierze Giertycha idą na Wiejską. „Rzeczpospolita” 16.08.2005.

Matusz J.: Brudna wojna o bastion. „Rzeczpospolita” 22.02.2005.

Młodzi, gniewni… ale z charakterem: wywiad z R. Pardą. „Racja Polska” sierpień-wrzesień 2004.

Musimy wyciągnąć wnioski: wywiad z R. Strąkiem. „Myśl Polska” 2008, nr 22.

Nocoń J.: Elity polityczne: studium interpretacji funkcjonalnej. Toruń 2004.

Nowe władze LPR. „Myśl Polska” 2006, nr 13.

Orzechowski przewodniczącym kongresu LPR, http://fakty.interia.pl/polska/news‑orzechowski‑przewodniczacym‑kongresu‑lpr,nId,822396 (dostęp: 1.10. 2010).

Pawłowska A.: Władza. Elity. Biurokracja: Studium z socjologii polityki. Lublin 1998.

Pawłowski S.: Stajnia Augiasza. „Racja Polska” 2006, nr 5.

Pietraś Z.J.: Decydowanie polityczne. Warszawa–Kraków 1998.

Porozumienie PiS z LPR, PSL i Samoobroną: wywiad z Z. Wrzodakiem, „Nasz Dziennik” 27.09.2005.

Posiedzenie Rady Politycznej w dniu 15.10.2005. Sąd Okręgowy w Warszawie, Liga Polskich Rodzin, T. 7.

Powinniśmy zawrzeć koalicję: wywiad z P. Piastą. „Nasz Dziennik” 14.04.2006.

Prezes LPR odchodzi, partię opuszczają też Dobrosz i Bosak, http://wiadomosci.wp.pl/kat,1342,title,Prezes‑LPR‑odchodzipartie‑opuszczaja‑tez‑Dobrosz‑i‑Bosak,wid,10054566,wiadomosc.html (dostęp: 1.10.2010).

Protokół z posiedzenia Zarządu Głównego Ligi Polskich Rodzin w dniu 6.01.2005. Sąd Okręgowy w Warszawie, Liga Polskich Rodzin, T. 7.

Pustkowiak G.: Sejm bez Ligi Polskich Rodzin. „Myśl Polska” 2007, nr 46.

Roman Giertych prezesem LPR, http://wiadomosci.wp.pl/kat,1342,title,Roman-Giertych‑prezesem‑LPR,wid,8224065,wiadomosc.html?ticaid=115298 (dostęp: 1.10.2010).

Sekta Giertycha, imperium strachu. „Rzeczpospolita” 29.08.2005.

Sopińska A., Manys K., Waszkielewicz B.: Przegrani w wyborach uderzają się w pierś. „Rzeczpospolita” 24.10.2007.

Spychają Wrzodaka na boczny tor. „Rzeczpospolita” 17.10.2005, nr 243.

Statut Ligi Polskich Rodzin. Warszawa 2002.

Statut Ligi Polskich Rodzin. Warszawa 2004.

Stojanowski-Han S.: LPR — przyczyny klęski. „Myśl Polska” 2008, nr 5.

Sztumski J.: Elity, ich miejsce i rola w społeczeństwie. Katowice 2007.

Śmiłowicz P.: Wrzodak w Domu Ojczystym. „Rzeczpospolita” 8.08.2005.

Wielomski A.: Giertych (prawie) zrealizował swój plan. „Myśl Polska” 2007, nr 44—45.

Wierzejski W.: Czy LiS przechytrzy PiS?, http://wierzejski.blog.onet.pl/2007/07/17/czy‑lis‑przechytrzy‑pis/(dostęp: 9.10.2010).

Wierzejski W.: Dlaczego Liga Polskich Rodzin?. „Myśl Polska” 2005, nr 20.

Wierzejski W.: Listy zamknięte, kandydaci zarejestrowani [http://wierzejski.blog.onet.pl/2006/10/13/listy‑zamkniete‑kandydaci‑zarejestrowani/ (dostęp: 9.10.2010).

Wierzejski W.: Rostworowski, Jeske‑Choiński, Kossak‑Szczucka, Chesterton, http://wierzejski.blog.onet.pl/2007/06/02/rostworowski‑jeske‑choinski‑kossak‑szczucka‑chesterton/ (dostęp: 9.10.2010).

Wierzejski W.: Z kim się jednoczyć, by wygrać?, http://wierzejski.blog.onet.pl/2009/01/07/z‑kim‑sie‑jednoczyc‑by‑wygrac/ (dostęp: 9.10.2010).

Władze partii, http://ligapolskichrodzin.w.interia.pl/sklad.html (dostęp: 2.10.2010).

Władze, http://www.lpr.pl/pl/wladze/ (dostęp: 2.10.2010).

Wniosek o zmianę w rejestrze partii politycznych z 26.01.2002. Sąd Okręgowy w Warszawie, Liga Polskich Rodzin, T. 1.

Wójcik M., Wybranowski W.: Zawłaszczona LPR. „Nasz Dziennik” 11.04.2006.

Wójcik M., Wybranowski W.: Zwekslowana lojalność. „Nasz Dziennik” 7.04.2006.

Wójcik M.: Rząd pojutrze?. „Nasz Dziennik” 25.04.2006.

Wójcik W., Wybranowski W.: Pecunia non olet. „Nasz Dziennik” 19.04.2006.

Wyciąg z Protokołu Kongresu Nadzwyczajnego Ligi Polskich Rodzin z dnia 8.06.2002. Sąd Okręgowy w Warszawie, Liga Polskich Rodzin, T. 2.

Wyniki wyborów. „Racja Polska” 2003, nr 28.

Zapała S.: LPR na Śląsku — czas przeszły dokonany. „Myśl Polska” 2008, nr 22.

Pobierz


KoziełłoT. (1). Elita polityczna Ligi Polskich Rodzin (2001—2007). Studia Politicae Universitatis Silesiensis, 15. Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/SPUS/article/view/5446

Tomasz Koziełło  ztppp@univ.rzeszow.pl
Uniwersytet Rzeszowski 
ukończył studia politologiczne na Wydziale Politologii UMCS w Lublinie w 2002 roku. Tam też w 2006 roku uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce. Od 2007 roku jest zatrudniony na stanowisku adiunkta w Katedrze Politologii Uniwersytetu Rzeszowskiego. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się na myśli politycznej, najnowszej historii, teorii polityki i polskich partiach politycznych. Uczestniczył w kilkunastu konferencjach naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Autor 1 monografii naukowej, współredaktor 2 monografii zbiorowych i autor kilkudziesięciu artykułów naukowych, opublikowanych w czasopismach naukowych i monografiach zbiorowych.Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).