Kontakt

Wydział Prawa i Administracji - Uniwersytet Śląski,
ul. Bankowa 11b, 40-007 Katowice
zpppips@us.edu.pl

Główna osoba do kontaktu

Michał Barański
Redaktor czasopisma
Uniwersytet Śląski w Katowicach
696-155-711

Wsparcie techniczne