Punktacja MEiN:

20

ISSN: 0208-5003 (Print) ISSN: 2719-3462 (Online)

         Metadata from Crossref logo          Metadata from Crossref logo        Crossref Similarity Check logo

W latach 1977 – 2008 ukazało się siedemnaście tomów „Z Problematyki Prawa Pracy i Polityki Socjalnej” [Labour Law and Social Policy Issues, ZPPPiPS], wydawanych jako prace naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Czasopismo powstało w 1977 roku. ZPPPiPS stanowi obecnie czasopismo OPEN ACCESS. Do czasopisma, począwszy od numeru 18 za 2020 r., przypisany został nr DOI. W czasopiśmie przyjęty został model, w którym autor(zy) i recenzenci nie znają swoich tożsamości (tzw. „double-blind review proces").

W czasopiśmie publikowane są artykuły naukowe z dziedziny nauk społecznych, dyscyplina: nauki prawne. W roczniku publikowane są artykuły w języku polskim oraz angielskim z zakresu tematycznego prawa pracy i polityki socjalnej. Przedstawiciele doktryny prawa pracy i prawa ubezpieczeń społecznych wielokrotnie w swoich opracowaniach naukowych korzystają z wyników badań opublikowanych na łamach ZPPPiPS.  

Pierwszym i wieloletnim redaktorem naczelnym czasopisma był prof. zw. dr hab. Tadeusz Zieliński. W konsekwencji uchwały z dnia 27 listopada 2018 r. Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ws. reaktywacji ZPPPiPS, w dniu 8 listopada 2019 r. Sąd Okręgowy w Katowicach postanowił zarejestrować wydawanie tegoż czasopisma w rejestrze dzienników i czasopism.

Przy ZPPPiPS ukonstytuowała się Rada Naukowa, w skład której wchodzą wybitni przedstawiciele nauki prawa pracy i prawa ubezpieczeń społecznych, zarówno z Polski, jak i z zagranicy.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w Internecie.

Wszelkie zapytania prosimy kierować na adres: zpppips@us.edu.pl

 

Czasopismo jest współwłasnością Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego oraz Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

 
 

ERIH Plus

2022-03-22

Z radością informujemy, że czasopismo "Z Problematyki Prawa Pracy i Polityki Socjalnej" pomyślnie przeszło procedurę oceny przez NSD (Norwegian Centre for Research Data) i zostało umieszczone na liście ERIH PLUS (The European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences).

   • EBSCO
  • ERIH Plus
  • BazEkon
  • CEJSH
  • CEEOL
  • CEON
  • Śląska Biblioteka Cyfrowa
  • Google Scholar
  • MOST Wiedzy

MEiN
20