• Z Problematyki Prawa Pracy i Polityki Socjalnej
  Vol 17 (2008)

  (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach nr 2642; redaktor naukowy: Arkadiusz Nowak; wydawca: Uniwersytet Śląski w Katowicach; redaktor serii Prawo: Józef Ciągwa; recenzent: Tadeusz Kuczyński; ISSN 0208-6336; ISSN 0208-5003; publikacja dostępna także w wersji internetowej na stronach Śląskiej Biblioteki Cyfrowej - przejdź do zasobu):

  1. Arkadiusz Nowak: Bezprawność zachowania jako przesłanka odpowiedzialności odszkodowawczej członka zarządu spółki kapitałowej, s. 7-24;
  2. Edyta Ziętek: Usprawiedliwiona nieobecność pracownika w pracy jako przyczyna uzasadniająca wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego, s. 25-44;
  3. Urszula Torbus: Prawo do ponownego zatrudnienia w ustawie o zwolnieniach grupowych, s. 45-61;
  4. Kinga Czyżycka: Zatrudnianie pracowników samorządowych, s. 63-79;
  5. Ewa Latacz: Ochrona trwałości stosunku pracy radnych, s. 81-89;
  6. Helena Wicher: Pojęcie czasu pracy w znowelizowanym kodeksie pracy, s. 91-115;
  7. Sonia Lasota: Polityka społeczna Unii Europejskiej wobec osób niepełnosprawnych, s. 117-131.