Zespół redakcyjnyRedaktor Naczelny - dr Michał Barański, Uniwersytet Śląski w Katowicach, michal.baranski@us.edu.pl

Redaktor Naczelny - dr Błażej Mądrzycki, Uniwersytet Śląski w Katowicach, blazej.madrzycki@us.edu.pl

Sekretarz - dr Marta Kunicka, Uniwersytet Śląski w Katowicach

RADA NAUKOWA ZPPPiPS:

- prof. doc. JUDr. Milena Barinková, CSc., Uniwersytet Pavla Jozefa Šafárika w Koszycach (Słowacja),
- prof. dr Anna Ginès Fabrellas, Uniwersytet ESADE w Barcelonie (Hiszpania),
- prof. dr Birgitta Nyström, Uniwersytet w Lund (Szwecja),
- prof. dr Joellen Riley Munton, Politechnika w Sydney (Australia),
- dr hab. Monika Lewandowicz-Machnikowska, prof. USWPS,
- prof. zw. dr hab. Leszek Mitrus,
- dr hab. Łukasz Pisarczyk, prof. UW, prof. UŚ – przewodniczący Rady Naukowej,
- dr hab. Helena Szewczyk, UŚ,
- dr Maria Bosak-Sojka, UR,
- dr Justyna Czerniak-Swędzioł, UJ,
- dr Izabela Florczak, UŁ,

- dr Gábor Mélypataki, Uniwersytet w Miszkolcu (Węgry),
- dr Małgorzata Mędrala, UEK,
- dr Marta Otto, UŁ,
- dr Urszula Torbus, UŚ,
- dr Marcin Mrowicki (Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich).