ERIH Plus

2022-03-22

Z radością informujemy, że czasopismo "Z Problematyki Prawa Pracy i Polityki Socjalnej" pomyślnie przeszło procedurę oceny przez NSD (Norwegian Centre for Research Data) i zostało umieszczone na liście ERIH PLUS (The European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences).