How can we solve the social crisis after COVID-19 and before robotization of workplace in the EU and national level – basic income or general minimum wage?[Jak możemy rozwiązać kryzys społeczny po COVID 19 i przed robotyzacją miejsc pracy...]

Gábor Mélypataki
https://orcid.org/0000-0002-0359-6538

Abstrakt

Zachodzące obecnie zmiany na rynku pracy znacznie różnią się w porównaniu z wcześniejszymi okresami. Są one przede związane z wysuwającym się na pierwszy plan procesem cyfryzacji, który znacząco zmieni strukturę rynku pracy. Przesunięcie czasowe pomiędzy likwidowanymi stanowiskami pracy i nowymi, które wynikają z zastosowania nowych technologii i przekwalifikowania pracowników, będzie skutkowało powstaniem okresu przejściowego. Maksymalne wykorzystanie tego okresu będzie głównie dotyczyło słabo wykształconej siły roboczej. Jednak w oparciu o zasadę narodowej opieki społecznej, osoby te nie powinny być pozbawione pomocy. Problem ten nabrał szczególnego znaczenia z powodu epidemii COVID-19, która dotarła do Europy wiosną 2020 roku. Wiele krajów wprowadziło dochód podstawowy lub podobny rodzaj świadczeń społecznych. Powodem tego kroku jest poważny kryzys zatrudnienia, będący konsekwencją blokady zastosowanej w niektórych krajach w celu powstrzymania rozprzestrzeniania się wirusa. Ale dochód podstawowy jest tylko jednym z elementów systemu, a zatem kwestia wymaga zbadania pod kątem płacy minimalnej i dochodu minimalnego.


Słowa kluczowe

COVID-19; płaca minimalna; UBI; dochód minimalny; kryzys zatrudnienia

Alapjövedelem és koronavírus, https://ujegyenloseg.hu/alapjovedelem-eskoronavirus/, (05.09.2020).

Allas, T., J. Maksimainen, J. Manyika, N. Singh: An experiment to inform universal basic income, https://www.mckinsey.com/industries/public-and-socialsector/our-insights/an-experiment-to-inform-universal-basic-income, (27.06.2021).

Artner, A.: A technológiai változások és a munka. “Munkaügyi Szemle” 2019, (62):4, 6–13.

Bogantin, B.: Tegnaptól igényelhetik a spanyolok az alapjövedelmet, https://merce.hu/2020/06/16/tegnaptol-igenyelhetik-a-spanyolok-az-alapjovedelmet/, (30.10.2020).

Dolgozói szegénységről és a kitörési lehetőségről ‒ Háttéranyag a „Mit lehet tenni a dolgozói szegénység ellen? – a minimálbérkérdés unortodox útja Magyarországon” című konferenciához, Friedrich-Ebert-Stiftung Budapest March 2015, https://library.fes.de/pdf-files/bueros/budapest/12521.pdf, (27.10.2020), 3.

Eurológus: Szociális háló nélkül nagy baj lehet a munkaerőpiac átalakulásából, https://hvg.hu/gazdasag/20201027_Radikalisan_atalakul_a_munkaeropiac_uj_foglalkozasok_jonnek?fbclid=IwAR3eT5ZyM-nGhm0nQAltzL2HsWWQT6WkE0ZHipCWmDmUE3NtIrP1vMtzMak, (30.10.2020).

Genfben bevezetik a minimálbért, átszámítva havi 1,3 millió forintot (Geneva introduces minimum wage – 1.3 million HUFt/month converted), https://24.hu/kulfold/2020/09/28/genf-minimalber-szavazas/, (27.10.2020); Mise en oeuvre de la loi sur le salaire minimum dans le canton de Genève, https://www.ge.ch/document/mise-oeuvre-loi-salaire-minimum-cantongeneve, (27.10. 2020).

Gyulavári, T. (ed.): Munkajog. Budapest: ELTE – Eötvös 2013, 328.

Havi 1200 euró munka nélkül – Németországban is elindul a nagy kísérlet, https://www.portfolio.hu/gazdasag/20200820/havi-1200-euro-munkanelkul-nemetorszagban-is-indul-a-nagy-kiserlet-445568, (05.09.2020).

Jakab, N., Zs Ráczi: Issues of public social responsibility in Great Britain and Hungary. “Zbornik Radova Pravni Fakultet (Novi Sad)” 2019, (LIII):2, 603–617.

Létminimum és Társadalmi minimum 2019-ben (előzetes adatok) (Subsistence minimum and Social minimum in 2019 – preliminary data), https://policyagenda.hu/wp-content/uploads/2020/09/L%C3%A9tminimum-%C3%A9s-t%C3%A1rsadalmi-minimum-el%C5%91zetes-adatok-2019.docx, (01.11.2020), 2.

Máté, D.A.: Magyar munkajogi szabályozás fejlődéstörténeti áttekintése az ipari forradalomtól napjainkig. “Publicationes Universitatis Miskolcinensis Sectio Juridica et Politica” 2019, (XXXVII):2, 64–83.

Mélypataki, G., K. Lipták: Munkajogi és gazdasági kihívások a jövő munkaerőpiacán. “International Journal of Engineering and Management Sciences/Műszaki és Menedzsment Tudományi Közlemények” 2020, (5):1, 120–134.

Michael Tubbs talks about Gov. Newsom’s basic income proposal, https://californianewstimes.com/michael-tubbs-talks-about-gov-newsoms-basic-income-proposal/349583/?fbclid=IwAR1xca8yLV6CDkwfiwnf86G2wabumHDAHHfyD0e7iiv7c_OUrZjONRAa1B0, (20.05.2021).

Nyerges, É.: Az állam gazdasági jogalkotásának céljai és hatásai a bérszintekre: a minimálbér és garantált bérminimum aktuális kérdései. In: J. Galvanits (ed.): A gazdasági jogalkotás aktuális kérdései. Budapest: Dialóg Campus Kiadó 2019.

Paba, S., G. Solinas: In Favour of Machines (But Not Forgetting the Workers): Some Considerations on the Fourth Industrial Revolution. In: E. Ales et. al. (eds): Working in Digital and Smart Organizations. Palgrave McMillan 2018, 39–64.

Pogátsa, Z.: A feltétel nélküli alapjövedelem értelme és a finn kísérlet haszontalansága, Észak, https://www.eszak.org/2019/02/17/pogatsa-zoltan-a-feltetel-nelkulialapjovedelem-ertelme-es-a-finn-kiserlet-haszontalansaga/, (31.10.2020).

Prinz, D.: Miért nem jó ötlet a feltétel nélküli alapjövedelem, https://qubit.hu/2019/06/13/miert-nem-jo-otlet-a-feltetel-nelkuli-alapjovedelem, (30.10.2020).

Prugberger, T., Cs. Csák, H. Tóth: Hungarian legal regulation of workers’ guaranteed payments in cases of employer insolvency ‒ A review in the light of EC Directive 80/987. “South-East Europe Review for Labour and Social Affairs” 2002:2, 95–100.

Resul, K.: Industry 4.0 in Terms of Industrial Relations and Its Impacts on Labour Life. In: 3rd World Conference on Technology, Innovation and Entrepreneurship (WOCTINE), 590–601.

Steve, T.: The psychological benefits of working less, The Conversation, https://theconversation.com/the-psychological-benefits-of-working-less-128038, (29.10.2020).

Vallasek, M.: Digitális munkahely – a jövő munkahelye? “Symbolon Digitális munkahely – a jövő munkahelye” 2020, (XIX):1, 63–73.

Vallasek, M.: Digitalizáció a munkajogban, munkavállalók a közösségi oldalakon – adatvédelem, szabályozás és dilemmák. “Symbolon” 2018, (XVIII):1, 89–100.

Van Parijs, P.: Alapjövedelem: egy egyszerű és erőteljes gondolat a huszonegyedik század számára. “Esély” 2010, (21):5, 9–41.

Case Law

A role of minimum wage In the 4th industrial revolution – Increasing a level of minimum wage as a tool in a fight against employment polarization, precarious work and increasing poverty, https://www.digitalfasttrack.eu/sites/default/files/public/20181127_Prague_Study_2_The_minimum_wage_and_the_4th_industrial_revolution.pdf, (30.10.2020).

Alapjövedelem 2021: Út a biztonságba ‒ Alapjövedelem-program Magyarország számára- vitairat, https://mindenkiszamit.hu/alapjovedelem/, (23.11.2021).

Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. The European Platform against Poverty and Social Exclusion: A European framework for social and territorial cohesion.

https://ec.europa.eu/economy_finance/bef2019/press/documents/pissarides_tps_speech_en.pdf, (05/09/2020); Report of the Parliament of the European Union with recommendations to the Commission on Civil Law Rules on Robotics (2015/2103(INL)) Point 44.

Hungary’s Artificial Intelligence Strategy 2020–2030, https://ai-hungary.com/files/e8/dd/e8dd79bd380a40c9890dd2fb01dd771b.pdf, (23.11.2021).

ILO Convention No. 26.

ILO Monitor: COVID-19 and the world of work. Seventh edition Updated estimates and analysis, ILO, https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/documents/briefingnote/wcms_767028.pdf, (30.04.2021).

Iromány száma (Number of legislative proposal): H/9792. Hungarian Parliament.

Minimum wages, July 2010 and July 2020, https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=File:Minimum_wages,_July_2010_and_July_2020_(EUR_per_month_and_%25).png, (27.10.2020).

Newsom. G.: California State Budget 2021–22. In: https://www.ebudget.ca-.gov/FullBudgetSummary.pdf, (23.11.2021).

Pissarides, C.A.: The Future of Work in Europe. In: Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on adequate minimum wages in the European Union {SEC(2020) 362 final} ‒ {SWD(2020) 245 final} ‒ {SWD(2020) 246 final}.

Resetting the Future of Work Agenda: Disruption and Renewal in a Post-COVID World – White paper October 2020, http://www3.weforum.org/docs/WEF_NES_Resetting_FOW_Agenda_2020.pdf, (27.10.2020).

Resetting the Future of Work Agenda: Disruption and Renewal in a Post-COVID World – White paper October 2020, http://www3.weforum.org/docs/WEF_NES_Resetting_FOW_Agenda_2020.pdf, (27.10.2020).

Start Unconditional Basic Incomes (UBI) throughout the EU, in: https://europa.eu/citizens-initiative/initiatives/details/2020/000003_en, (27.05.2021).

Start Unconditional Basic Incomes throughout the EU, https://eci-ubi.eu, (30.10.2020).

Von Leyen, U.: State of the Union, Parliament Plenary Brussels, 16 September 2020. In: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/SPEECH_20_1655, (27.10.2020).

Working and Poor- EAPN Position Paper on- In-Work Poverty, 2013 November. In: https://www.eapn.eu/wp-content/uploads/2016/05/2013-EAPN-inwork-poverty-position-paper-web.pdf, (27.10.2020), 4.


Opublikowane : 2022-06-30


MélypatakiG. (2022). How can we solve the social crisis after COVID-19 and before robotization of workplace in the EU and national level – basic income or general minimum wage?[Jak możemy rozwiązać kryzys społeczny po COVID 19 i przed robotyzacją miejsc pracy.]. Z Problematyki Prawa Pracy I Polityki Socjalnej, 20(3), 1-23. https://doi.org/10.31261/zpppips.2022.20.09

Gábor Mélypataki 
University of Miskolc, Hungary  Węgry
https://orcid.org/0000-0002-0359-6538
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).