Brazil in the ILO Committee on Freedom of Association (CFA): The COVID-19 economic crisis and the possible new Labour Reforms[Brazylia w Komitecie Wolności Zrzeszania się MOP (CFA):Kryzys gospodarczy związany z COVID-19 i możliwe nowe reformy rynku pracy]


Abstrakt

W 2018 r. Komitet ds. Wolności Związkowej (CFA) Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP) opublikował sprawozdanie roczne przedstawiające zagadkowy scenariusz: około 50% skarg – 1681 z 3336 – przedstawionych Komitetowi od momentu jego utworzenia pochodziło z Ameryki Łacińskiej. Jeśli przeanalizujemy ostatnie 10 lat – tj. okres od 2008 do 2018 r. – odkryjemy jeszcze bardziej zdumiewającą sytuację: około 67% skarg – 477 z 708 – pochodziło z Ameryki Łacińskiej. Ta obecność Ameryki Łacińskiej w CFA może ulec dalszemu wzrostowi z powodu pandemii COVID-19, ponieważ pogorszenie koniunktury gospodarczej często wpływa na prawa pracownicze. Nawiasem mówiąc, to właśnie podczas kryzysu gospodarczego w Brazylii uchwalono reformę pracy z 2017 r. – symbolizowaną przez ustawę nr 13 467/2017, obowiązującą od listopada tego roku – przebudowującą niektóre filary prawa pracy w tym kraju. Na stronie internetowej MOP Normlex zauważamy, że trzy brazylijskie skargi zostały wysłane do CFA po listopadzie 2017 r.: są to sprawy nr 3327, 3344 i 3355. Uwidaczniają one, jak wolność zrzeszania się była ostatnio traktowana w różnych sektorach gospodarki. Mogą one stanowić przesłankę do reform rynku pracy w trakcie i po kryzysie gospodarczym związanym z COVID-19. W niniejszym artykule wykorzystano metody obserwacyjne i analityczne do omówienia wspomnianych trzech przypadków. Rozważa się, czy i w jaki sposób podstawowe modyfikacje reformy prawa pracy w Brazylii z 2017 r. łączą się z debatami wokół wybranych spraw rozpatrywanych przez CFA. W podsumowaniu autorzy pytają o kolejne reformy.


Słowa kluczowe

Międzynarodowa Organizacja Pracy; wolność zrzeszania się; kryzys gospodarczy; reforma rynku pracy; pandemia COVID-19

Case-law

CFA-ILO (2019). Case No. 3355 (Brazil), complaint date 09-APR-19, Sindicato dos Trabalhadores do Servicio Público Municipal de Campinas y CSPM, Normlex, https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:50001:0::NO-:50001:P50001_COMPLAINT_FILE_ID:4001150 (access: 30 November 2021).

CFA-ILO (2020). Definitive Report, Report No. 392, October 2020, Case No. 3344 (Brazil), complaint date 03-DEC-18, closed, Normlex, https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:50002:0::NO:50002:P50002_COMPLAINT_TEXT_ID:4059229 (access: 30 November 2021).

CFA-ILO (2021). Definitive Report, Report No. 395, June 2021, Case No. 3327 (Brazil), complaint date 08-JUN-18, closed, Normlex, https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:50002:0::NO:50002:P50002_COMPLAINT_TEXT_ID:4111040 (access: 30 November 2021).

ILO (n.d.). Normlex, Information System on International Labour Standards, freedom of association cases, ILO, https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:20060::FIND:NO (access: 30 November 2021).

Bibliography

Cavallini, M.: Nova lei trabalhista entra em vigor no sábado; veja as principais mudanças, G1 – Economia 2017, 10 November, https://g1.globo.com/economia/concursos-e-emprego/noticia/nova-lei-trabalhista-entra-em-vigor-nosabado-veja-as-principais-mudancas.ghtml (access: 30 November 2021).

CFA-ILO (2018a). Annual Report for the period 2018, ILO, https://www.ilo.org/global/standards/applying-and-promoting-international-labourstandards/committee-on-freedom-of-association/WCMS_706169/lang--en/index.htm (access: 30 November 2021).

CFA-ILO (2018b). Freedom of association: Compilation of decisions of the Committee on Freedom of Association (6th ed.), ILO, https://www.ilo.org/global/standards/subjects-covered-by-international-labour-standards/freedomof-association/WCMS_632659/lang--en/index.htm (access: 30 November 2021).

Edgar, T.W., D.O. Manz: Research methods for cyber security. Syngress 2017, https://www.sciencedirect.com/book/9780128053492/research-methodsfor-cyber-security (access: 30 November 2021).

Freitas Júnior, A.R., V.R. Silva: Freedom of association in Brazil according to the International Labor Organization (ILO): Predicting Labor Reforms amid/after the COVID-19 pandemic [paper]. “Law and Society Association (LSA) Annual Meeting, online” 2021, 26–30 May, Chicago, USA.

Freitas Júnior, A.R., V.R. Silva: The Brazilian far-right populism and the ILO: Debates on social dialogue and political popularity [paper]. “5th Labour Law Research Network Conference (LLRN5), online” 2021, 27–29 June, Warsaw, Poland.

Freitas Júnior, A.R., V.R. Silva: Brazil in the ILO Committee on Freedom of Association (CFA): The COVID-19 economic crisis and the possible new Labor Reforms [paper]. “Young Explorers Seminar (YES!) Cooperante, online” 2021, 1–2 July, Lodz, Poland.

Reiter, B.: Theory and methodology of exploratory Social Science research. “Government and International Affairs Faculty Publications” 2017, vol. 5, no. 4, https://digitalcommons.usf.edu/gia_facpub/132 (access: 30 November 2021).

Norms

Brazil (1943). Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, Aprova a Consolidação das Leis do Trabalho, Presidência da República, https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm (access: 30 November 2021).

Brazil (1988). Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, Presidência da República, https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm (access: 30 November 2021).

Brazil (1989). Lei nº 7.783, de 28 de junho de 1989, Dispõe sobre o exercício do direito de greve, define as atividades essenciais, regula o atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade, e dá outras providências, Presidência da República, https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7783.htm (access: 30 November 2021).

Brazil (2017). Lei nº 13.467, de 13 de julho de 2017, Altera a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, e as Leis nº 6.019, de 3 de janeiro de 1974, 8.036, de 11 de maio de 1990, e 8.212, de 24 de julho de 1991, a fim de adequar a legislação às novas relações de trabalho, Presidência da República, https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/l13467.htm (access: 30 November 2021).

ILO (1919). ILO Constitution, Normlex, https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:62:0::NO:62:P62_LIST_ENTRIE_ID:2453907:NO (access: 30 November 2021).

ILO (1944). Declaration concerning the aims and purposes of the International Labour Organisation (Declaration of Philadelphia), Normlex, https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:62:0::NO:62:P62_LIST_ENTRIE_ID:2453907:NO#declaration (access: 30 November 2021).

ILO (1948). Convention 87, Freedom of Association and the Protection of the Right to Organise, Normlex, https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312232:NO (access: 30 November 2021).

ILO (1949). Convention 98, Right to Organise and Collective Bargaining, Normlex, https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB: 12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312243:NO (access: 30 November 2021).

ILO (1978). Convention 151, Labour Relations (Public Service), Normlex, https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO-:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312296:NO (access: 30 November 2021).


Opublikowane : 2022-06-30


JúniorA., & da SilvaV. (2022). Brazil in the ILO Committee on Freedom of Association (CFA): The COVID-19 economic crisis and the possible new Labour Reforms[Brazylia w Komitecie Wolności Zrzeszania się MOP (CFA):Kryzys gospodarczy związany z COVID-19 i możliwe nowe reformy rynku pracy]. Z Problematyki Prawa Pracy I Polityki Socjalnej, 20(3), 1-14. https://doi.org/10.31261/zpppips.2022.20.08

Antonio Rodrigues de Freitas Júnior 
University of Sao Paulo, Brazil  Brazylia
https://orcid.org/0000-0002-4006-627X
Victor Raduan da Silva 
University of Sao Paulo, Brazil  Brazylia
https://orcid.org/0000-0002-0113-5324
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).