Nowe zagadnienie w tureckim systemie prawnym – mobbing

Nuray Celik
http://orcid.org/0000-0002-0423-1987
Melike Yaman
http://orcid.org/0000-0002-5913-0091

Abstrakt

Mobbing to zjawisko, które istnieje w relacjach zawodowych od czasu ustanowienia stosunków pracy. Kwestia mobbingu jednak rozpatrywana jest jako zagadnienie prawne dopiero od niedawna.
Nasz artykuł skupia się na doprecyzowaniu definicji mobbingu. Panadto w naszej pracy omówione i przeanalizowane zostały tureckie przepisy prawne oraz opinie prawne dotyczące mobbingu.


Słowa kluczowe

mobbing; odpowiedzialność pracodawcy; tureckie przepisy prawne

Kantarcı N.G.: Türk İş Hukukunda Mobbing. Ankara 2016.

Çelik N., Caniklioğlu N., Canbolat T.: İş Hukuku Dersleri. İstanbul 2018.

Helvacı S.: Gerçek Kişiler. İstanbul 2013.

Kazancı Jurisprudence Search Engine (www.kazanci.com).

Leymann H.: “The Content and Development of Mobbing at Work.” European Journal of Work and Organizational Psychology 1996, Vol. 5(2).

Lokmanoğlu S.Y.: İşyerinde Psikolojik Taciz Mobbing. Ankara 2017.

Süzek S.: İş Hukuku. İstanbul 2018.

Sevinç P.: İş Hukukunda Mobbing. Master’s thesis: University of Bahçeşehir 2018.


Opublikowane : 2020-04-01


CelikN., & YamanM. (2020). Nowe zagadnienie w tureckim systemie prawnym – mobbing. Z Problematyki Prawa Pracy I Polityki Socjalnej, 1(18), 25-33. https://doi.org/10.31261/zpppips.2020.18.02

Nuray Celik 
Medeniyet University  Turcja
http://orcid.org/0000-0002-0423-1987
Melike Yaman 
Altinbas University  Turcja
http://orcid.org/0000-0002-5913-0091
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Prawa autorskie. Od numeru 18 za 2019 r. teksty w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0). Przesłanie przez autora artykułu do publikacji w czasopiśmie „Z Problematyki Prawa Pracy i Polityki Socjalnej” traktowane będzie jako udzielenie licencji do eksploatacji praw autorskich do przesłanego utworu na zasadach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0).

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.pl

ZPPPiPS stanowi obecnie czasopismo OPEN ACCESS. Do czasopisma, począwszy od numeru 18 za 2019 r., przypisany zostanie nr DOI. W czasopiśmie przyjęty został model, w którym autor(zy) i recenzenci nie znają swoich tożsamości (tzw. „double-blind review proces").