Pismo „Filozofia i prawo kanoniczne” stanowi otwarte, interdyscyplinarne forum wymiany refleksji filozofów i prawników (kanonistów), w tym przedstawicieli różnych dziedzin nauki. Podejmowanie zagadnień podejmowanych w rocznikach tematycznych jest - z samego założenia - próbą odpowiedzi na złożone problemy dynamicznie zmieniającego się świata: społecznego, religijnego, kulturowego i cywilizacyjnego. Granice refleksji merytorycznej wyznacza zaznaczony tytułem pierwszego tomu cyklicznej triady: człowiek (osoba) - rodzina - społeczeństwo, którego źródłem inspiracji jest najważniejszy dokument Sobór Watykański II: Gaudium et spes constitution. Inicjatywa zyskuje poparcie instytucjonalnej współpracy naukowców,

ISSN: 2450-4955 (Print) ISSN: 2451-2141 (Online)


 
 


  • BazHum
  • Central and Eastern Euopean Online Library (CEEOL)
  • Erih Plus

MNISW
20