Wybrane prace zwarte pracowników Katedry Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Pedagogiki Mediów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach opublikowane w latach 1979–2018 oraz wykaz czasopism, w których wydrukowano ich artykuły


Abstrakt

Wybrane prace zwarte pracowników Katedry Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Pedagogiki Mediów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach opublikowane w latach 1979–2018 oraz wykaz czasopism, w których wydrukowano ich artykuły (zestawili Stanisław Juszczyk, Anna Watoła, Marcin Musioł)


Pobierz

Opublikowane : 2019-09-25

Share |

JuszczykS., WatołaA., & MusiołM. (2019). Wybrane prace zwarte pracowników Katedry Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Pedagogiki Mediów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach opublikowane w latach 1979–2018 oraz wykaz czasopism, w których wydrukowano ich artykuły. Chowanna, 215-228. https://doi.org/10.31261/CHOWANNA.2019.S.12

Stanisław Juszczyk 
Uniwersytet Śląski  Polska
https://orcid.org/0000-0002-7775-6303
Anna Watoła 
Marcin Musioł