Vol 9 No 2 (2023): IJREL
Editorial

Eugenia Smyrnova-Trybulska
1-5
Articles

Małgorzata Przybyła-Kasperek, Eugenia Smyrnova-Trybulska, Piet Kommers
1-42
Artem Yurchenko, Volodymyr Proshkin, Olha Naboka, Volodymyr Shamonia, Olena Semenikhina
1-25
Anna Smelkowska, Agnieszka Karbownik, Barbara Purandare, Katarzyna Zaorska, Marta Jokiel, Maurycy Jankowski, Magdalena Roszak
1-32