Wykorzystanie literatury wizualnej w kształtowaniu kompetencji uczniów na różnych etapach edukacyjnych


Abstrakt

W artykule ukazano wybrane sposoby kształtowania kompetencji edukacyjnych ucznia przy użyciu narzędzia, jakim jest literatura wizualna. W ramach dyskursu przedstawiono propozycje wykorzystania literatury wizualnej przez bibliotekarzy w procesie kształtowania kompetencji uczniów. Szczególną uwagę zwrócono
na korzyści wynikające z zastosowania tej literatury w nauczaniu. Opisując konkretne książki wizualne, posłużono się metodą analizy i krytyki piśmiennictwa oraz metodą egzemplifikacyjną. Przeprowadzono analizę porównawczą tekstów kultury.


Słowa kluczowe

Ilustracja książkowa; Ilustrator; Kompetencje edukacyjne; Książka wizualna; Kształtowanie kompetencji; Literatura wizualna; Nauczyciel-bibliotekarz; Pedagogika biblioteczna; Specjalne usługi edukacyjne

Bajtlik, J. (2016). „Psucie tęczy” o warsztatach dla dzieci, których kreatywność bywa tłumiona na kolejnych szczeblach edukacji. 2+3d Grafika Plus Produkt, (58), 24–31.

Bajtlik, J. (2014). Typogryzmol. Warszawa: Wydawnictwo Dwie Siostry.

Burszta, W. Międzykulturowość: znamię czasów: wprowadzenie. Komunikacja międzykulturowa, 2(58). Pobrane z: https://www.nck.pl/upload/archiwum_kw_files/artykuly/2._wojciech_jozef_bursta_-_miedzykulturowosc_znamie_czasow.pdf (3.01.2020).

Chmielewska, I. (2018). Abc.de. Wrocław: Wydawnictwo Format.

Frąckiewicz, S. (2017) Ten łokieć źle się zgina: rozmowy o ilustracji (s. 12). Wołowiec: Wydawnictwo Czarne.

Juszczak, W. (2017). Fragmenty: szkice z teorii filozofii i sztuki. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Kompetencje edukacyjne (2019). W: L. Drabik (red.), Słownik Języka Polskiego (s. 215). Warszawa.

Langer, H. (2013). Pedagogika biblioteczna. W: A. Tokarska (red.), Bibliotekarstwo (s. 554–564). Warszawa: Wydawnictwo SBP.

Podstawa programowa kształcenia ogólnego z komentarzem: Szkoła podstawowa język polski. Pobrano z: https://www.ore.edu.pl/wp-content/uploads/2017/05/jezyk-polski.-pp-z-komentarzem.-szkola-podstawowa.pdf (3.01.2020).

Sikorska, M., Smyczyńska, K. (2019). Przestrzenie refleksji humanistycznej w literaturze wizualnej. Toruń: Wydawnictwo Tako.

Sobolewska, J. (2015) Leibnitz w Leipzig [recenzja książki abc.de Iwony Chmielewskiej]. Pobrane z: https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/kultura/ksiazki/1626471,1,recenzja-ksiazki-iwona-chmielewska-abcde.read (3.01.2020).

Widmark, M., Dziubak, E. (il.) (2017). Tyczka w Krainie Szczęścia. Warszawa: Wydawnictwo Mamania – Grupa Wydawnicza Relacja.

Wojciechowski, J. (2000). Praca z użytkownikiem w bibliotece. Warszawa: Wydawnictwo SBP.

Zaczek, I. (red.). (2019). Chronologia sztuki: oś czasu kultury zachodniej od czasów prehistorycznych po współczesne. Warszawa: Wydawnictwo Arkady.

Pobierz

Opublikowane : 2020-06-29


PanekD. (2020). Wykorzystanie literatury wizualnej w kształtowaniu kompetencji uczniów na różnych etapach edukacyjnych. Nowa Biblioteka. Usługi, Technologie Informacyjne I Media, 36(1), 25-35. https://doi.org/10.31261/NB.2020.36.02

Dominika Panek 
Centrum Kultury ,,Zamek w Toszku"  Polska
https://orcid.org/0000-0002-8650-372X
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Czasopismo ukazuje się na zasadach Creative Commons (Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe).

Oświadczenia autorskie: http://www.nowabiblioteka.us.edu.pl/oswiadczenie.html