Biblioteczny marketing wewnętrzny w teorii i praktyce na przykładzie bibliotek województwa łódzkiego

/ Mariola Antczak, Magdalena Kalińska-Kula. – Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2019. – 264 s. : il. ; 25 cm. – ISBN 978-83-8142-334-2. – ISBN 978-83-8142-335-9


Abstrakt

Biblioteczny marketing wewnętrzny w teorii i praktyce. Na przykładzie bibliotek województwa łódzkiego [Library internal marketing in theory and practice on the example of libraries of the Łódź Voivodeship] Mariola Antczak, Magdalena Kalińska--Kula. – Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2019. – 264 pp. : il. ; 25 cm. – ISBN 978-83-8142-334-2. – ISBN 978-83-8142-335-9


Antczak, M., Kalińska-Kula, M. (2019). Biblioteczny marketing wewnętrzny w teorii i praktyce: na przykładzie województwa łódzkiego. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Bibliologia i informatologia: Biblioteczny marketing wewnętrzny w teorii i praktyce. Pobrane z: https://wydawnictwo.uni.lodz.pl/produkt/biblioteczny-marketing-wewnetrzny-w-teorii-i-praktyce/ (20.04.2020).

Brzezińska-Stec, H., Kudrawiec, J. (red.). (2010). Marketing wewnętrzny i zarządzanie zasobami ludzkimi w bibliotece: II Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Białystok, 24–26 czerwca 2009. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.

Kamińska, J. (2006). Marketing wewnętrzny w bibliotece. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Kubów, S. (red.). (2002). Marketing i jakość usług bibliotek akademickich. Wrocław: Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji TWP.

Nowak, M., Pioterek, P., Przybysz, J. (red.). (2004). Zarządzanie strategiczne i marketingowe w bibliotekach. Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej.

Pigla, M. (red.). (2008). Zarządzanie marketingowe biblioteką. Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej.

Wojciechowska, M., Kamińska, J., Żołędowska-Król, B., Jaskowska, B. (2019). Leksykon zarządzania i marketingu w bibliotekoznawstwie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.

Wojciechowska, M. (red.). (2007). Marketing biblioteczny. Rozważania, dyskusje, konteksty. Gdańsk: Wydawnictwo Ateneum – Szkoły Wyższej.

Wojciechowski, J. (1993). Marketing w bibliotece. Warszawa: Wydawnictwo SBP.

Pobierz

Opublikowane : 2020-06-29


WojciechowskaM. (2020). Biblioteczny marketing wewnętrzny w teorii i praktyce na przykładzie bibliotek województwa łódzkiego. Nowa Biblioteka. Usługi, Technologie Informacyjne I Media, 36(1), 103-107. https://doi.org/10.31261/NB.2020.36.07

Maja Wojciechowska 
Uniwersytet Gdański  Polska
https://orcid.org/0000-0002-5340-3722
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Czasopismo ukazuje się na zasadach Creative Commons (Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe).

Oświadczenia autorskie: http://www.nowabiblioteka.us.edu.pl/oswiadczenie.html