Kontakt

Postscriptum Polonistyczne
Uniwersytet Śląski w Katowicach
40-032 Katowice, pl. Sejmu Śląskiego 1
tel.: (32) 2009 424
e-mail: postscriptum@us.edu.pl

Główna osoba do kontaktu

Romuald Cudak
Dr hab. prof. UŚ
Katedra Międzynarodowych Studiów PolskichUniwersytet Śląski
32-2009-424

Wsparcie techniczne

Maria Czempka-Wewióra
609-415-112