Zespół redakcyjnyRedaktor naczelny:

dr hab. Romuald Cudak, https://orcid.org/0000-0001-6047-680X, Uniwersytet Śląski w Katowicach, romuald.cudak@us.edu.pl (literaturoznawstwo, glottodydaktyka)


Zastępczyni redaktora naczelnego:

prof. dr hab. Jolanta Tambor, https://orcid.org/0000-0002-0801-382, Uniwersytet Śląski w Katowicach, jolanta.tambor@us.edu.pl, (językoznawstwo, glottodydaktyka)

Nauki o kulturze:
dr hab. Aleksandra Achtelik, https://orcid.org/0000-0002-5808-673, Uniwersytet Śląski w Katowicach, aleksandra.achtelik@us.edu.pl
dr Anna Synoradzka-Demadre, Uniwersytet Charlesa de Gaulle’a, Lille, Francja, ania-s-d@wanadoo.fr

Literaturoznawstwo:
dr hab. Magdalena Bąk, https://orcid.org/0000-0002-9189-885, Uniwersytet Śląski w Katowicach, magdalena.bak@us.edu.pl
prof. dr hab. Lidia Tanuszewska, https://orcid.org/0000-0001-5465-960X , Uniwersytet Świętych Cyryla i Metodego, Skopje, lidkapol@yahoo.com

Krytyka literacka:
dr hab. Agnieszka Nęcka-Czapska, https://orcid.org/0000-0002-0874-029, Uniwersytet Śląski w Katowicach, agnieszka.necka@us.edu.pl

Językoznawstwo:
doc. PhDr., Ivana Dobrotova, https://orcid.org/0000-0002-1832-8376, Uniwersytet Palackiego, Ołomuniec, ivana.dobrotova@upol.cz

Metodyka nauczania języka i literatury:
prof. dr hab. Bernadeta Niesporek-Szamburska, https://orcid.org/0000-0001-9935-6733, Uniwersytet Śląski w Katowicach, bernadeta.niesporek-szamburska@us.edu.pl
dr Li Yinan, https://orcid.org/0000-0002-5777-6622, Pekiński Uniwersytet Języków Obcych, Pekin, liyinan@bfsu.edu.cn

Sekretarz naukowa redakcji:
dr Maria Czempka-Wewióra, https://orcid.org/0000-0001-6677-615X, Uniwersytet Śląski w Katowicach, maria.czempka-wewiora@us.edu.pl

dr Anna Gawryś-Mazurkiewicz, https://orcid.org/0000-0002-0348-1554, Uniwersytet Śląski w Katowicach, anna.gawrys@us.edu.pl

Redakcja językowa:

Karolina Graboń, https://orcid.org/0000-0002-3714-3297, Uniwersytet Śląski w Katowicach, karolina.grabon@us.edu.pl

dr Marcin Maciołek, https://orcid.org/0000-0002-9147-1283, Uniwersytet Śląski w Katowicach, marcin.maciolek@us.edu.pl

dr Agnieszka Madeja, https://orcid.org/0000-0003-1983-354X, Uniwersytet Śląski w Katowicach, agnieszka.madeja@us.edu.pl

dr Małgorzata Smereczniak, https://orcid.org/0000-0001-7441-9187, Uniwersytet Śląski w Katowicach, malgorzata.smereczniak@us.edu.pl

 

Redakcyjny zespół techniczny:
dr Tomasz Gęsina, https://orcid.org/0000-0002-7914-0764, Uniwersytet Śląski w Katowicach, tomasz.gesina@us.edu.pl

Kinga Groszewska, https://orcid.org/0000-0003-3623-9809, Uniwersytet Śląski w Katowicach, kinga.groszewska@us.edu.pl