Punktacja MEiN:

70

ISSN: 1898-1593 (Print) ISSN: 2353-9844 (Online) DOI: 10.31261/PS_P

         Metadata from Crossref logo          Metadata from Crossref logo        Crossref Similarity Check logo

„Postscriptum Polonistyczne” jest półrocznikiem krajowych i zagranicznych polonistów. Pismo ma charakter naukowy i jest redagowane przez polonistów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach związanych ze Szkołą Języka i Kultury Polskiej UŚ oraz badaczy z zagranicznych uniwersytetów (Chiny, Czechy, Francja, Macedonia). Skład ekspertów Rady Naukowej, autorów i recenzentów ma charakter międzynarodowy.

„Postscriptum Polonistyczne” publikuje rozprawy poświęcone zagadnieniom z zakresu języka i literatury polskiej oraz szeroko rozumianej kultury polskiej (artykuły z zakresu antropologii kulturowej, studiów nad filmem i teatrem) ze szczególnym naciskiem na współczesny rozwój tych dziedzin. Przedmiotem zainteresowania jest także nauczanie kultury polskiej i języka polskiego jako obcego – zamieszczane są artykuły podejmujące problematykę nauczania języka polskiego, literatury i kultury obcokrajowców, nauczania polonistycznego wśród emigrantów, a także prezentujące praktykę glottodydaktyki polonistycznej. Drukowane są także rozprawy zawierające tematykę recepcji polskiej kultury i tekstów literackich poza granicami kraju.

W latach 2019-2020 czasopismo było objęte programem Wsparcie dla Czasopism Naukowych.

 

 

 
 

Zaproszenie do publikacji

2023-07-24

Zapraszamy Autorów do przesyłania tekstów do kolejnych numerów „Postscriptum Polonistycznego” zaplanowanych na rok 2025.

Terminy nadsyłania tekstów do najbliższych numerów:

nr 1 (35) 2025 - temat numeru: badania językoznawcze; termin: 31 października 2024

nr 2 (36) 2025 - temat numeru: literatura polska w świecie; termin: 30 kwietnia 2025

 

Warunki zgłoszenia tekstu, zob. Zgłoszenia lub Prześlij tekst

 

Wykaz czasopism punktowanych z dnia 05.01.2024 r.

2021-12-02

Informujemy, że Postscriptum Polonistyczne uzyskało 70 punktów w wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych opublikowanym 5 stycznia 2024 r. przez Ministra Nauki.   • BazHum
  • CEEOL - Central and Eastern European Online Library
  • CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
  • DOAJ - Directory of Open Access Journals
  • EBSCO
  • ERIH+
  • IC Journals Master List
  • PBN - Polska Bibliografia Naukowa
  • MLA International Bibliography

MEiN
70

ICV
100.00

Pobieranie

CAŁY NUMER