UWAGA!

Szanowni Czytelnicy! 

Artykuły, które ukażą się w najnowszym numerze "Postscriptum Polonistycznego" Nr 31 1/2023: Humanistyka w czasach antropocenu, są już dostępne w zakładce Bieżące Publikacje Online (On Line First). Zapraszamy do lektury. 

Zaproszenie do publikacji

2023-07-24

Zapraszamy Autorów do przesyłania tekstów do kolejnych numerów „Postscriptum Polonistycznego” zaplanowanych na rok 2024.

Terminy nadsyłania tekstów do najbliższych numerów:

nr 1 (33) 2024 – 31 października 2023; temat numeru: polska literatura non-fiction (nabór zamknięty!)

nr 2 (34) 2024 30 kwietnia 2024; temat numeru: współczesne badania polonistyczne

 

Warunki zgłoszenia tekstu, zob. Zgłoszenia lub Prześlij tekst

 

Wykaz czasopism punktowanych z dnia 17.07.2023 r.

2021-12-02

Informujemy, że Postscriptum Polonistyczne uzyskało 100 punktów w wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych opublikowanym 17 lipca 2023 r. przez Ministra Edukacji i Nauki.