Szanowni Czytelnicy! 

W zakładce Bieżące Publikacje Online (On Line First) zamieszczane są sukcesywnie materiały najnowszego numeru 1 (33) 2024 Postscriptum Polonistycznego poświęconego formom non-fiction. Zapraszamy do lektury. 

Komunikat Ministra Nauki w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

Minister Nauki Dariusz Wieczorek ogłosił nowy wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych.

Nowy wykaz czasopism naukowych został sporządzony na podstawie projektu opracowanego przez Komisję Ewaluacji Nauki (KEN) z dnia 29 czerwca 2023 r. Tym samym, usunięto zmiany dotyczące czasopism naukowych, które nie zostały zaproponowane przez KEN w uchwale, a zostały dodane przez Ministra w 2023 r.

Głównym celem publikacji nowego wykazu na początku 2024 roku jest zapewnienie, że zmiana wykazu nie przyniesie negatywnych skutków dla naukowców, którzy w 2023 r. opublikowali już artykuły w czasopismach znajdujących się w wykazie sporządzonym przez Ministra w roku 2023 r., a jednocześnie zakończenie ręcznej modyfikacji zawartości wykazu i oparcie go na stanowisku ekspertów.

W bieżącym wykazie liczba punktów dla Postscriptum Polonistycznego została obniżona ze 100 do 70. 

 

Zaproszenie do publikacji

2023-07-24

Zapraszamy Autorów do przesyłania tekstów do kolejnych numerów „Postscriptum Polonistycznego” zaplanowanych na rok 2025.

Terminy nadsyłania tekstów do najbliższych numerów:

nr 1 (35) 2025 - temat numeru: badania językoznawcze; termin: 31 października 2024

nr 2 (36) 2025 - temat numeru: literatura polska w świecie; termin: 30 kwietnia 2025

 

Warunki zgłoszenia tekstu, zob. Zgłoszenia lub Prześlij tekst

 

Wykaz czasopism punktowanych z dnia 05.01.2024 r.

2021-12-02

Informujemy, że Postscriptum Polonistyczne uzyskało 70 punktów w wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych opublikowanym 5 stycznia 2024 r. przez Ministra Nauki.