Miło nam poinformować, że Postscriptum Polonistyczne znajduje się w nowym, rozszerzonym wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych MNiSW z przypisaną liczbą punktów 40

Zaproszenie do publikacji - Call for papers

2021-03-23

Zachęcamy do zgłaszania artykułów do drugiego tegorocznego numeru „Postscriptum Polonistycznego” (2021 2).

Tematem przewodnim numeru będzie szeroko rozumiana nowa polonistyka. Glottodydaktyka polonistyczna musi opowiedzieć się wobec różnych sytuacji, jakie współcześnie w sposób konieczny implikują przeobrażenia także tej dyscypliny. Jedną z nich jest pandemia. Redagowany numer chcemy poświęcić refleksji nad tym, jak pandemia wymusza rewizję treści nauczania, ewokując ich zakresy nieobecne dotąd w praktyce glottodydaktycznej, jak również rewizję sposobów komunikacji glottodydaktycznej. Myślimy w tym przypadku o badaniach nad nowo powstającymi i adaptowanymi formami porozumienia, charakterystycznymi dla tego niezwykłego czasu izolacji i rozproszenia, ale przede wszystkim o namyśle nad tym, co z form komunikacji zdalnej można będzie zaanektować do nauczania jako uniwersalne i skuteczne, a niezależne od sytuacji, w jakiej się narodziły, środki porozumienia.

NA GOTOWE ARTYKUŁY CZEKAMY DO 10 MAJA. Prosimy o wstępną deklarację zgłoszenia tekstu.
Informacje dla Autorów znajdują się na stronie:
http://www.postscriptum.us.edu.pl/pl/informacje-dla-recenzentow-i-autorow/

Nowy wykaz czasopism punktowanych

2021-02-11

Miło nam poinformować, że Postscriptum Polonistyczne znajduje się w nowym, rozszerzonym wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych MNiSW z przypisaną liczbą punktów 40