Miło nam poinformować, że Postscriptum Polonistyczne znajduje się w nowym, rozszerzonym wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych MNiSW z przypisaną liczbą punktów 40

Wykaz czasopism punktowanych z dnia 1.12.2021 r.

2021-12-02

Miło nam poinformować, że Postscriptum Polonistyczne uzyskało aż 70 punktów w wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych opublikowanym 1 grudnia 2021 r. przez Ministra Edukacji i Nauki. 

Zaproszenie do publikacji - Call for papers 2022

2021-05-28

Zachęcamy Autorów do przesyłania tekstów do kolejnych numerów „Postscriptum Polonistycznego” zaplanowanych na rok 2022.

Termin nadsyłania tekstów:

nr 2 (30) 2022 – temat przewodni numeru: Współczesna polonistyka za granicą (teksty w językach oryginalnych), termin nadsyłania gotowych tekstów: 30 kwietnia 2022;

nr 1 (31) 2023 – temat przewodni numeru: Polonistyka francuska dawniej i dziś, termin nadsyłania gotowych tekstów: 30 października 2022.

 

Informacje dla Autorów znajdują się na stronie: https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PPol/about/submissions oraz
http://www.postscriptum.us.edu.pl/pl/informacje-dla-recenzentow-i-autorow/ .