Jeśli pragną Państwo przesłać artykuł do "Postscriptum Polonistycznego", aby opublikować go w naszym piśmie, zalecamy zapoznanie się ze stronami dotyczącymi procedury zgłaszania tekstu, wytycznych dla Autorów i procedury recenzji. Autorzy muszą zarejestrować się w czasopiśmie przed złożeniem tekstu lub, jeśli są już zarejestrowani, zalogować się i rozpocząć proces publikacji.